www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia ma do powiedzenia na temat adopcji przez pary homoseksualne?

Odpowiedź:
Biblia ma wiele pozytywnych rzeczy do powiedzenia na temat adopcji w ogóle, ale powszechnie potępia homoseksualizm jako niemoralny i nienaturalny grzech przeciwko Bogu. Współczesna praktyka adopcji przez gejów/lesbijki/homoseksualistów nie jest wspomniana w Piśmie Świętym, ale czynnika homoseksualnego nie można ignorować. Adopcja przez gejów traktuje gejowską "rodzinę" na równi z rodziną heteroseksualną, a to narusza biblijny model rodziny ustanowiony przez Boga.

Niektórzy ludzie popierają ideę adopcji homoseksualistów, wskazując na potrzeby dzieci znajdujących się na listach oczekujących na adopcję - posiadanie rodziców homoseksualnych jest lepsze niż nieposiadanie rodziców w ogóle, rozumują. Nie da się jednak obejść tych dwóch faktów: homoseksualizm jest wypaczeniem Bożego planu, a para homoseksualna nie może stworzyć "rodziny", zgodnie z Bożą definicją rodziny (zob. 1 Ks. Mojżeszowa 1.28; 2.24). Ponadto, największą potrzebą dziecka niekoniecznie jest posiadanie dwojga rodziców; największą potrzebą dziecka jest bycie otoczonym opieką w bogobojny, troskliwy sposób i posiadanie bogobojnych wzorców w swoim życiu.

Bożym planem dla rodziny jest to, aby dzieci dorastały w stabilnym, pełnym miłości środowisku zapewnionym przez mężczyznę i kobietę w zaangażowanym, trwającym całe życie związku. Ten plan jest wyraźnie widoczny w Bożym stworzeniu Adama i Ewy oraz w Bożym przykazaniu, by mieli dzieci. Ten sam plan jest również widoczny w Bożym wyborze powierzenia swojego Syna rodzinie; Bóg powstrzymał Józefa przed rozwodem z Marią (Ew. Mateusza 1.19-20), zachowując w ten sposób rodzinę złożoną z męża, żony i dziecka.

Czy chcemy powiedzieć, że adopcja powinna być ograniczona do stabilnych rodzin? Absolutnie nie. Biblia nie odnosi się bezpośrednio do kwestii tego, kto powinien mieć prawo do adopcji. Tak więc, chociaż możemy opisać idealną sytuację adopcyjną w oparciu o Biblię, nie możemy biblijnie poprzeć ograniczenia adopcji do tego ideału.

Czy chrześcijanie powinni popierać adopcję gejów? Opierając się na tym, co Biblia mówi o homoseksualizmie, odpowiedź musi być przecząca. Homoseksualizm jest wypaczeniem samej natury tego, czym powinna być rodzina. Chrześcijanie nie powinni wspierać czegoś, co jest bezpośrednio sprzeczne z wolą Boga.

Jednocześnie chrześcijanie powinni być znani jako ludzie, którzy adoptują. Życie chrześcijańskie ma być ofiarną podróżą w poszukiwaniu sposobów dotarcia do innych z ewangelią. Zabieranie dzieci z sierocińców i systemów opieki zastępczej w procesie adopcyjnym, a następnie wychowywanie ich tak jak zaleca Biblia: "napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana" (Efezjan 6.4) byłoby chrześcijańską rzeczą do zrobienia.

© Copyright Got Questions Ministries