www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia na temat aborcji?

Odpowiedź:
Biblia nigdy nie przemawia w sposób specyficzny na temat aborcji. Jednakże, jest w Piśmie Świętym wiele nauczania, które w sposób jasny pokazuje, jaki jest pogląd Boga na tę sprawę. Księga Jeremiasza 1:5 mówi nam, że Bóg zna nas przed tym, zanim jeszcze ukształtuje nas w łonie. Psalm 139:13-16 mówi o aktywnej roli Boga w stworzeniu i uformowaniu nas w łonie. Księga Wyjścia 21:22-25 określa, że ktoś, kto zabił dziecko w łonie matki zasługuje na taką samą karę, jak ktoś, kto popełnił morderstwo. To jasno wskazuje, iż Bóg uważa dziecko w łonie za taką samą istotę ludzką jak w pełni rozwiniętego, dorosłego człowieka. Dla chrześcijan, aborcja to nie prawo kobiety do podjęcia decyzji. To sprawa życia i śmierci ludzkiego istnienia stworzonego na Boży obraz (Ks. Rodzaju 1:26-27; 9:6).

Pierwszym zarzutem pod adresem chrześcijańskiego punktu widzenia na sprawę aborcji jest: „Co w przypadku gwałtu i/lub kazirodztwa?” Jakkolwiek okropnym byłoby zajście w ciążę z powodu gwałtu i/lub kazirodztwa, czy morderstwo dziecka jest wyjściem? Dwa zła nie sprawią dobra. Dziecko, które jest rezultatem gwałtu/kazirodztwa mogłoby być oddane do adopcji kochającej rodzinie, która nie może mieć własnych dzieci lub mogłoby być wychowywane przez swoją matkę. Tak więc, dziecko nie powinno być ukarane w następstwie złych czynów swojego ojca.

Kolejnym pytaniem: “Co w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone?” Będąc szczerym, jest to najtrudniejsze pytanie dotyczące tematu aborcji. Po pierwsze, pamiętajmy, że jest to sytuacja będąca powodem mniej niż jednej dziesiątej jednego procenta aborcji dokonywanych dziś na świecie. O wiele więcej kobiet przeprowadza aborcję, ponieważ nie chcą „zrujnować swojego ciała” niż kobiet, które przeprowadzają aborcję, aby ocalić swoje życie. Po drugie, pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem cudów. On może ocalić życie matki i dziecka, pomimo różnych medycznych przewidywań. Ostatecznie, to pytanie powinno być rozważone pomiędzy mężem, żoną i Bogiem. Każda para, która zmaga się z tą trudną sytuacją powinna modlić się do Pana o mądrość (List Jakuba 1:5) jak powinni postąpić.

94% aborcji dokonywanych dziś na świecie, dokonuje się z powodów innych niż zagrożenie życia matki. Olbrzymia większość przypadków może być zakwalifikowana jako: „Kobieta i/lub jej partner decydują, że nie chcą mieć dziecka, które poczęli.” To jest największe zło. Nawet w pozostałych 6% przypadkach, aborcja nigdy nie powinna być pierwszą opcją. Życie każdej ludzkiej istoty w łonie jest warte wszelkiego wysiłku, aby pozwolić mu na narodziny.

Dla tych, którzy zetknęli się z aborcją – grzech aborcji nie jest grzechem, który nie mógłby być wybaczony w mniejszy sposób niż żaden inny grzech. Przez Jezusa Chrystusa każdy i wszystkie grzechy mogą zostać przebaczone (Ew. Jana 3:16, List do Rzymian 8:1, List do Kolosan 1:14). Kobieta, która poddała się aborcji lub mężczyzna, który zachęcał do aborcji lub nawet lekarz, który jej dokonał – każdemu z nich może zostać przebaczone, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

© Copyright Got Questions Ministries