www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu zrozumienie Biblii jest tak ważne?

Odpowiedź:
Zrozumienie Biblii jest ważne, ponieważ jest to Boże Słowo. Gdy otwieramy Biblię, to czytamy o Bożym przesłaniu dla nas. Co mogłoby być ważniejsze od zrozumienia tego, co mówi do nas Stworzyciel całego wszechświata?

Pragniemy zrozumieć Biblię z tego samego powodu dla jakiego człowiek, który pragnie czytać list miłosny od ukochanej osoby. Bóg nas kocha i pragnie odnowienia naszej relacji z nim (Ew. Mateusza 23.37). Bóg opowiada w Biblii o swojej miłości do nas (Ew. Jana 3.16; 1 Jana 3.1; 4.10).

Dążymy do zrozumienia Biblii z tego samego powodu dla jakiego żołnierz chce poznać rozkazy swojego przełożonego. Przestrzeganie Bożych nakazów przynosi Bogu chwałę i prowadzi nas w życiu (Psalm 119). Nakazy te znajdują się w Biblii (Ew. Jana 14.15).

Chcemy poznać Biblię z tego samego powodu dla jakiego mechanik chce odkryć i zrozumieć zasady naprawy samochodu. Rzeczy, które dzieją się dzisiaj w świecie nie są dobre, a Biblia nie tylko wskazuje diagnozę (panujący grzech), ale także podaje rozwiązanie (wiarę w Chrystusa). „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 6.23).

Dążymy do poznania Biblii z tego samego powodu dla jakiego kierowca chce poznać znaki drogowe. Biblia podaje nam wskazówki w jaki sposób żyć, pokazując nam bezpieczną drogę i Bożą mądrość (Psalm 119.11, 105).

Pragniemy poznać Biblię z tego samego powodu dla jakiego ktoś podczas sztormu chce poznać prognozę pogody. Biblia ostrzega przed tym co wydarzy się w czasach ostatecznych, podając wyraźne ostrzeżenie o zbliżającym się sądzie (Ew. Mateusza 24-25) i o tym, jak go uniknąć (Rzymian 8.1).

Pragniemy zrozumieć Biblię z tego samego powodu dla którego czytelnik chce zrozumieć książki swojego ulubionego autora. Biblia odkrywa nam osobę i chwałę Bożą, wyrażoną w jego Synu, Jezusie Chrystusie (Ew. Jana 1.1-18). Im więcej czytamy i rozumiemy Biblię, tym bardziej osobiście poznajemy jej Autora.

Gdy Filip podróżował do Gazy, Duch Święty poprowadził go do człowieka, który czytał fragment Księgi Izajasza. Filip zbliżył się do człowieka, zobaczył co czyta i zadał mu ważne pytanie, „Czy rozumiesz, co czytasz? (Dzieje Apostolskie 8.30). Filip wiedział, że zrozumienie było podstawą wiary. Bez zrozumienia Biblii, nie potrafimy jej zastosować w życiu codziennym, być posłusznymi czy wierzyć temu, co jest w niej napisane.


© Copyright Got Questions Ministries