www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu jest tak trudno zrozumieć Biblię?

Odpowiedź:
Każdy, w różnym stopniu, zmaga się ze zrozumieniem Biblii. Po blisko 2000 lat historii kościoła, wciąż istnieją wersety biblijne czy całe fragmenty, które nawet najmądrzejszych biblistów zmuszają do spekulacji odnośnie poprawnej, właściwej interpretacji ich znaczenia. Z jakiego powodu jest tak trudno zrozumieć Biblię? Dlaczego pełne i poprawne zrozumienie Biblii wymaga tak wielkiego wysiłku? Zanim postaramy się znaleźć odpowiedź na to zagadnienie, warto powiedzieć, że Bóg nie przekazał nam swojego Słowa niewyraźnie. Przesłanie Słowa Bożego jest doskonale zrozumiałe. Powód dla jakiego Biblia może być dla nas często zbyt trudna do zrozumienia związany jest z naszą upadłą naturą- grzech zasłania nasze poznanie i zrozumienie, i prowadzi do błędnego zrozumienia Biblii, zgodnie z naszymi upodobaniami.

Istnieje kilka cech, które mogą sprawiać że zrozumienie Biblii będzie trudne. Po pierwsze, dotyczy to różnic historyczno- kulturowych. Biblia została napisana w latach 3400- 1900 przed naszym obecnym czasem. Kultura w której spisywana była Biblia bardzo mocno różniła się od wielu obecnie istniejących kultur. Wydarzenia związane z życiem nomadycznych (wciąż przemieszczającymi się z miejsca w miejsce) pasterzy z 1800 r. przed Chr., żyjących na Bliskim Wschodzie, nie są zrozumiałe dla ludzi XXI wieku, którzy żyją w czasach szybkiego rozwoju technologicznego i programów komputerowych. Zatem jest to szczególnie istotne, abyśmy w próbach zrozumienia Biblii, uświadamiali sobie różnice kulturowe i historyczne w których powstała Biblia.

Po drugie Biblia zawiera wiele różnych rodzajów/gatunków literatury, włączając w to opisy historyczne, prawne, poezję, pieśni, literaturę mądrościową, proroctwa, listy osobiste czy literaturę apokaliptyczną. Literatura historyczna musi być inaczej interpretowana niż literatura mądrościowa. Poezji nie można rozumieć i tłumaczyć w taki sposób jak tekstów apokaliptycznych. List osobisty, przekazując nam dzisiaj pewne znaczenie, może mieć zupełnie inne zastosowanie niż dla słuchaczy, do których został pierwotnie zaadresowany. Zrozumienie tego, że Biblia zawiera wiele różnych gatunków literackich jest szczególnie ważną kwestią, aby uniknąć błędu i niewłaściwej interpretacji.

Po trzecie, każdy z nas jest grzesznikiem; każdy z nas popełnia błędy (Księga Przypowieści Salomona 7.20; Rzymian 3.23; 1 Jana 1.8). Mimo, iż usilnie staramy się nie wczytywać w testy biblijne naszych wstępnych założeń/ uprzedzeń, to jednak jest to nieuchronne, że czasem to mimo wszystko czynimy. Zatem gdy zaczynamy studiować Biblię, musimy prosić Boga, aby pomógł nam usunąć nasze uprzedzenia, abyśmy rozumieli jego Słowo bez naszych wstępnych założeń. Często jednak jest to trudne, bo przyznanie się do swoich wstępnych założeń wymaga pokory i gotowości do wyznania swoich błędów.

Bez wątpienia te trzy powyższe kroki są potrzebne do poprawnego zrozumienia Biblii. Wszystkie księgi zostały napisane zgodnie z zasadami biblijnej hermeneutyki, nauki o biblijnej interpretacji. I chociaż są to świetne podstawy do poprawnej interpretacji Biblii, musimy pamiętać i uświadamiać sobie różnice kulturowe dzielące nas od czasów biblijnych. Musimy brać pod uwagę różnice dotyczące gatunków literackich. Musimy pozwolić, aby sama Biblia do nas mówiła i abyśmy nie poddawali się pod prowadzenie i sposób interpretacji naszych wstępnych założeń.

Zrozumienie Biblii może być czasem trudnym zadaniem, ale z Bożą pomocą jest to możliwe. Pamiętaj, jeśli jesteś wierzącym w Jezusa Chrystusa, to Duch Święty mieszka w Tobie (Rzymian 8.9). Ten sam Bóg, który natchnął Pismo Święte ( 2 Tymoteusza 3.16-17) jest tym samym Bogiem, który otworzy Twój umysł na prawdę i zrozumienie jego Słowa, gdy będziesz na nim polegał/(a). Nie znaczy to, że Bóg sprawi że zawsze będzie łatwe. Bóg chce, abyśmy mieli pragnienie badania jego Słowa i odkrywania zawartych tam skarbów. Zrozumienie Biblii może nie być czymś prostym, ale zostanie niezwykle nagrodzone.


© Copyright Got Questions Ministries