www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest znamię bestii (666)?

Odpowiedź:
Główny fragment Biblii, który wspomina o ‘znamieniu bestii’ opisany jest w Księdze Objawienia 13.15-18. Inne wzmianki znajdują się w Księdze Objawienia 14.9, 11,15.2, 16.2, 19.20 oraz 20.4. To znamię działa jak pieczęć nadana naśladowcom antychrysta i fałszywego proroka (kogoś kto będzie przemawiał w imieniu antychrysta). Fałszywy prorok (druga bestia) będzie tym, kto sprawi że ludzie przyjmą takie znamię. Znamię to będzie zamieszczone dokładnie na prawej ręce lub na czole i nie będzie to zwykła karta, którą dana osoba nosi.

Ostatnie doniesienia medyczne odnośnie technologii wszczepiania czipów zwiększyły zainteresowanie znakiem bestii o którym mówi Księga Objawienia w rozdziale 13. Istnieje prawdopodobieństwo, że technologia którą pragniemy dzisiaj rozwijać stanie się początkiem czegoś co w konsekwencji będzie wykorzystywane jako znamię bestii. Ważne jest, abyśmy mieli świadomość że medyczne wszczepianie czipów nie jest znamieniem bestii. Znakiem bestii będzie coś, co będzie wskazywało na tych, którzy będą czcili antychrysta. Posiadanie medycznego czy finansowego mikroczipa na prawej ręce czy na czole nie jest znamieniem bestii. Znamię bestii będzie oznaczeniem przy końcu wieków, wymaganym przez antychrysta aby móc kupować czy sprzedawać, i będzie służył tylko tym, którzy czczą antychrysta.

Wielu szanowanych znawców Księgi Objawienia zasadniczo różni się w opiniach związanych ze znakiem bestii. Poza wszczepionym czipem, pojawiły się spekulacje odnośnie dowodu tożsamości, mikroczipa, niewidocznego znamienia, wytatuowanego w skórze czy jakiegoś innego znaku wskazującego na kogoś wiernemu królestwu antychrysta. Ten ostatni pogląd nie wymaga żadnych spekulacji, gdyż nie jest sprzeczne z tym, co sama Biblia mówi nam na ten temat. Innymi słowy, wszystkie te wymienione rzeczy są możliwe, chociaż i one są tylko przypuszczeniami. Nie powinniśmy marnować czasu na spekulowanie odnośnie tych szczegółów, których nie znamy.

Znaczenie liczby 666 jest także zagadką. Niektórzy spekulowali, że istniał związek z 6 czerwca, 2006 roku- 06/06/06. Aczkolwiek w Księdze Objawienia w rozdziale 13 liczba 666 wskazuje na osobę, a nie datę. Księga Objawienia 13.18 mówi nam, „Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.” W jakiś sposób liczba 666 wskazuje na antychrysta. Od wieków biblijni interpretatorzy próbowali przypisać 666 pewnym osobom. Nie doszliśmy do żadnych konkluzji. Dlatego właśnie Księga Objawienia 13.18 mówi, że zrozumienie tego wymaga mądrości. Gdy ukaże się antychryst (2 Tesaloniczan 2.3-4), będzie wiadome kim jest i w jaki sposób liczba 666 na niego wskazuje.


© Copyright Got Questions Ministries