www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest Wschodni Kościół Ortodoksyjny i jakie są przekonania ortodoksyjnych chrześcijan?

Odpowiedź:
Wschodni Kościół Ortodoksyjny nie jest pojedynczym kościołem, lecz raczej rodziną 13 niezależnych wspólnot denominacyjnych w zależności od ich lokalizacji (np. Grecki Kościół Ortodoksyjny, Rosyjski Kościół Ortodoksyjny). Są związane z sobą pod względem rozumienia sakramentów, doktryny, liturgii i zarządzania kościołem, lecz każdy podejmuje autonomiczne decyzje w kwestii bieżących spraw.

Głową każdego Kościoła Ortodoksyjnego jest tzw. „patriarcha” albo „metropolia.” Patriarchat KonstantynoPolski (Istambuł, Turcja) jest uznany za ekumeniczny- albo uniwersalny- patriarchat. Jest on odpowiednikiem papieża Kościoła Rzymskokatolickiego. Inaczej aniżeli papież, który jest znany jako VICARIUS FILIUS DEI (wikariusz Syna Bożego), biskup Konstantynopola znany jest jako PRIMUS INTER PARES (pierwszy wśród równych). Ma szczególne przywileje (zaszczyty), lecz nie ma żadnego wpływu na pozostałe 12 wspólnot Ortodoksji.

Kościół Ortodoksyjny twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem Chrystusa, i poszukuje oryginalnych śladów apostolstwa przez nieprzerwaną więź sukcesji apostolskiej. Myśliciele ortodoksyjni rozważają status duchowy Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Protestantów, i wciąż kilku z nich uznaje je za heretyckie. Podobnie jednak jak Katolicy czy Protestanci, wierzący ortodoksi uznają Trójcę, Biblię jako Słowo Boże, Jezusa jako Syna Bożego, i wiele innych biblijnych doktryn. W doktrynie jednak, mają znacznie więcej wspólnego z Kościołem Rzymskokatolickim aniżeli z Protestantami.

Smutne jest to, że doktryna usprawiedliwienia z wiary jest praktycznie nieobecna w historii i teologii Wschodniego Kościoła Ortodoksyjnego. Ortodoksja podkreśla raczej theosis („przebóstwienie”), proces w którym chrześcijanie stopniowo upodabniają się do Chrystusa. To, co wielu w tradycji ortodoksyjnej zdaje się nie dostrzegać jest fakt, że „przebóstwienie” jest postępującym procesem wynikającym ze zbawienia, a nie wymogiem samym w sobie do osiągnięcia zbawienia. Pośród różnic w nauczaniu Kościoła Ortodoksyjnego od nauczania biblijnego należy wymienić:

Autorytet tradycji kościoła stoi na równi z nauczaniem Pisma Świętego
Zniechęcanie do indywidualnego studiowania Biblii (w oddzieleniu od tradycji Kościoła)
Wieczne dziewictwo Marii
Modlitwy za zmarłych
Chrzest niemowląt bez indywidualnej odpowiedzialności i wiary
Możliwość uzyskania zbawienia po śmierci
Możliwość utraty zbawienia

Mimo, iż Wschodni Kościół Ortodoksyjny potwierdza niektóre ze znanych wypowiedzi ludzi wczesnego kościoła, i mimo iż wielu funkcjonujących w tradycji ortodoksyjnej ma szczerą, zbawczą relację z Jezusem Chrystusem, to jednak sam Kościół Ortodoksyjny nie wypowiada jasnego przesłania, które może być spójne z biblijną ewangelią Chrystusa. Podstawowe przesłania reformatorów: „tylko Słowo, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus” nie są obecne we Wschodnim Kościele Ortodoksyjnym, a jest to zbyt cenne by móc to odrzucić.


© Copyright Got Questions Ministries