www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Wielki Ucisk?

Odpowiedź:
Ucisk dotyczy czasu w którym Pan wykona przynajmniej dwie rzeczy w odniesieniu do swojego planu: 1) Zakończy dyscyplinowanie narodu izraelskiego (Księga Daniela 9.24) oraz 2) Osądzi niewierzących, bezbożnych mieszkańców ziemi (Księga Objawienia 6-18). Czas trwania Ucisku wyznaczony został na siedem lat. Określa się to na podstawie siedemdziesięciu tygodni Księgi Daniela (Księga Daniela 9.24-27; zachęcamy Cię do przeczytania artykułu poświęconego Uciskowi). Wielki Ucisk dotyczy ostatniej połowy 3,5- letniego okresu Ucisku. Czas ten będzie inny ponieważ pojawi się bestia, antychryst, a Boży gniew będzie jeszcze intensywniejszy. Dlatego ważne jest, abyśmy w tym miejscu podkreślili, że Ucisk (Prześladowania) oraz Wielki Ucisk nie są pojęciami tożsamymi. W obszarze eschatologii (badań dotyczących przyszłych wydarzeń), Ucisk odnosi się do pełnego okresu siedmiu lat, natomiast Wielki Ucisk dotyczy końcowej części czasu Ucisku.

Sam Chrystus używał wyrażenia Wielki Ucisk odnosząc się do końcowego okresu Ucisku. W Ew. Mateusza 24.21 Jezus mówi, „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.” W tym wersecie Jezus odnosi się do wydarzenia z Ew. Mateusza 24.15, w którym odsłania ohydę spustoszenia, człowieka znanego jako antychryst. Jezus stwierdza również w Ew. Mateusza 24.29-30, „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.” W tym fragmencie Jezus definiuje Wielki Ucisk (werset 21) mający swój początek gdy ukaże się ohyda spustoszenia (werset 15) oraz koniec przy powtórnym przyjściu Chrystusa (werset 30).

Inne fragmenty, które odnoszą się do Wielkiego Ucisku pochodzą z Księgi Daniela 12.1b, który mówi, „… a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.” Wydaje się , że Jezus przytaczał ten werset w słowach zapisanych w Ew. Mateusza 24.21. Odniesieniem do Wielkiego Ucisku jest również werset z Księgi Jeremiasza 30.7, „Biada! Gdyż wielki jest ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.” Wyrażenie „utrapienie Jakuba” odnosi się do narodu izraelskiego, który doświadczy prześladowania i katastrof naturalnych, jakich nigdy przedtem nie było.

Rozważając informacje jakie podał Chrystus w Ew. Mateusza 24.15-30, łatwo jest dostrzec, że początek Wielkiego Ucisku ściśle związane jest z ohydą spustoszenia, czynnością Antychrysta. W Księdze Daniela 9.26-27 dostrzegamy, że będzie zawarte przymierze na siedem lat. W połowie tego siedmioletniego czasu, „w połowie tygodnia”- człowiek ten zerwie zawarte przymierze, zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, co ściśle odnosi się do dzieła odbudowy przyszłej świątyni. Księga Objawienia 13.1-10 podaje nam więcej szczegółów odnośnie działania bestii, a co ważniejsze, szczegółowo określa czas w którym będzie panowała. Księga Objawienia 13.5 mówi, że będzie sprawował władzy przez 42 tygodnie, co odpowiada 3,5- letniemu okresowi Wielkiego Ucisku.

Księga Objawienia podaje nam najwięcej informacji na temat Wielkiego Ucisku. Począwszy od 13 rozdziału, gdy mowa jest o bestii, aż do powrotu Chrystusa opisanego w 19 rozdziale Księgi Objawienia, mamy przedstawiony obraz Bożego gniewu na ziemi, wylanego ze względu na niewiarę i bunt (Księga Objawienia 16-18). Jest to obraz zarówno Bożego dyscyplinowania jak i jego ochrony nad Izraelem (Księga Objawienia 14.1-5), aż do czasu gdy wypełni swoją obietnicę względem niego i ustanowi swoje królestwo na ziemi (Księga Objawienia 20.4-6).


© Copyright Got Questions Ministries