www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Wielki Czwartek?

Odpowiedź:
Wielki Czwartek jest czwartkiem należącym do Tygodnia Pasyjnego, dniem poprzedzającym Wielki Piątek (czwartek przed Wielkanocą). Wielki Czwartek jest nazwą odnoszącą się do dnia, w którym Jezus świętował Paschę ze swoimi uczniami, , co nazwane jest Ostatnią Wieczerzą. Dwa szczególne wydarzenia tego dnia stanowią istotę Wielkiego Czwartku.

Pierwsze wydarzenie, gdy Jezus świętuje Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami i ustanawia pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, nazywanej również Komunią (Wspólnotą- Ew. Łukasza 22.19-20). Niektóre kościoły mają specjalne nabożeństwo z Wieczerzą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami. Po drugie, Jezus obmył nogi swoim uczniom na znak uniżenia i pokory, dając nam przykład w jaki sposób powinniśmy kochać i służyć sobie wzajemnie w uniżeniu (Ew. Jana 13.3-17). Niektóre kościoły praktykują akt obmywania nóg w Wielki Czwartek, aby uczcić gest obmycia nóg uczniów przez Jezusa.

Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy dał uczniom nakaz, aby miłowali się i służyli sobie wzajemnie. Czy powinniśmy przestrzegać Wielkiego Czwartku? Biblia w żadnym miejscu tego nie nakazuje ani nie zabrania. Jest czymś dobrym i właściwym, aby wspominać pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i złożenie ofiary Jezusa w naszym imieniu. Jest również czymś dobrym, aby pamiętać przykład uniżenia i pokory Jezusa. Ale równocześnie powinniśmy unikać rytualnego przestrzegania jakichś praktyk, chyba że szczerze i prawdziwie skupione są one na Bogu i naszej relacji z nim.

© Copyright Got Questions Ministries