www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest ziarno wiary? Czym jest ofiarowanie ziarna wiary?

Odpowiedź:
Promotorzy fałszywej "ewangelii sukcesu" oraz Ruchu Słowa Wiary często lubią rozmawiać na temat "siania", "ofiary ziarna wiary" oraz "stukrotnym plonie." Ofiara ziarenka wiary jest złożeniem pieniędzy ufając, że Bóg to rozmnoży i zwróci więcej. Im więcej dasz pieniędzy- i im więcej będziesz mieć wiary- tym więcej pieniędzy otrzymasz z powrotem. Głosiciele ewangelii sukcesu często zabiegają o dary dla swoich służb obiecując tego rodzaju zwrot w zamian: "Wyślij mi 10$ i ufaj Bogu, że zwróci ci 1000$." Nadają swoim apelom o pieniądze duchowego blasku stwierdzeniami takimi jak "Bóg chce cię pobłogosławić cudem" oraz "Jezus jest większy niż twój dług." I będą nadużywać wersetów takich jak Ew. Marka 4.8, "A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześdziesięciokrotny, i stokrotny." Dobrze jest pamiętać, że "ziarnem" w tym wersecie jest Słowo Boże (Ew. Marka 4.14), a nie pieniądze.

Nieżyjący już Oral Roberts był bardzo wpływowy w rozpowszechnianiu koncepcji składania ofiar ziarenka wiary i nauczał ludzi, aby oczekiwać cudu, gdy zasieją "ziarnko" własnej "potrzeby." Napisał, "aby uświadomić sobie swój potencjał, przezwyciężyć problemy życiowe, zobaczyć, jak twoje życie staje się owocne, pomnaża się i zapewnia ci dostatek (tj. zdrowie, dobrobyt, duchową odnowę w rodzinie lub w sobie), powinieneś zdecydować się na przestrzeganie boskiego prawa siania i zbierania żniwa. Zasiej ziarno Jego obietnicy na gruncie, którego potrzebujesz" (cytat z książki "Principles of the Seed"). W lipcowym wydaniu Abundant Life z 1980 roku Roberts napisał: „Rozwiąż swoje potrzeby finansowe za pomocą nasion pieniędzy” (s. 4).

Richard Roberts, syn Orala, powiedział na swojej stronie www, "Daj Bogu coś nad czym będzie mógł pracować. Bez względu na to, jak mało myślisz, że masz, siej to z radością i wiarą, wiedząc w swoim sercu, że siejesz ziarno, abyś mógł zbierać cuda. Wtedy zacznij oczekiwać wszelkiego rodzaju cudów!" W maju 2016 w swoim newsletterze Robert nawoływał do składania datków pod takim stwierdzeniem: "Zasiej specjalne ziarno za 100 $ ziarna... jeśli posiejesz to ziarno z własnych potrzeb i zawrzesz ze mną świętą umowę, a potem RAZEM ty i ja będziemy OCZEKIWALI POTĘŻNEGO CUDU OD BOGA” (cytat z jego strony internetowej, podkreślenie w oryginale).

Według Orala Robertsa sposób, aby skorzystać z prawa siania i zbierania żniwa jest trojaki: 1) patrz na Boga jako swoje źródło zaopatrzenia, 2) daj pierwszy, abyś mógł otrzymać oraz 3) oczekuj cudu. Jako "tekst potwierdzający" drugi krok nauczyciele wiary ziarna lubią używać Ew. Łukasza 6.38, "Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą." Błędne wykorzystanie tego wersetu rozpoczyna się od jego zastosowania w odniesieniu do rzeczy materialnych- Jezus mówił przede wszystkim o przebaczeniu w Ew. Łukasza 6.37, a nie pieniądzach. Istnieje również różnica pomiędzy "daj i" a "daj aby." Nauczyciele ziarna wiary opowiadali się za egoistycznym motywem dawania- dawania, aby uzyskać- i tylko tyle. Biblia naucza, że dajemy aby przynieść korzyść dla innych i wywyższyć Pana, a nie po to, aby nas samych wzbogacić.

Nauczyciele ofiary ziarna wiary również lubią Ew. Mateusza 17.20, "A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie." Oczywiście, werset ten nic nie mówi o zdobywaniu pieniędzy czy składaniu ofiary ziarna wiary.

Innym fragmentem błędnie wykorzystanym przez głosicieli ziarna wiary jest Ew. Marka 10.29-30,"Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego." Nauczyciele ziarna wiary chwytają się obietnicy stwierdzenia "stokroć więcej", ale stosują to jedynie do "domów" i "pól"- czyli do bogactwa materialnego. Ignorują resztę listy. Czy mamy przypuszczać, że Jezus obiecał swoim naśladowcom dosłownie sto matek, czy to że powinniśmy spodziewać się stokrotnie większej liczby krewnych, niż mamy teraz? A może Jezus mówił o powiększonej rodzinie duchowej? Ponieważ matki, ojcowie, bracia i siostry są duchowi, być może domy i pola również są duchowe.

Promotorzy doktryny o ofierze ziarna wiary ignorują kilka ważnych szczegółów w Piśmie Świętym. Rozważ na przykład, 2 Koryntian 9.10-12, "Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; a tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu." Fragment ten mówi, że Bóg zapewnia ziarno do siania; w tym, że zapewnia zasoby dla nas, abyśmy hojnie je oddawali. I gdy oddajemy, Bóg będzie nam zapewniał więcej zasobów, aby trwało dawanie. Zauważ jednak, że żniwo/ zbieranie żniwa nie jest zyskiem pieniężnym, ale zbieraniem "owoców sprawiedliwości." Ponadto objawia się to w naszym dziękczynieniu Bogu, a nie w obrocie na koncie bankowym. Ziarno zasiane w tym fragmencie nie skutkuje cudem ani osobistym dobrobytem.

Promotorzy składania ziarna wiary również ignorują fakt, że apostołowie nie są zamożnymi ludźmi. Apostołowie z pewnością oddawali innym: "Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam..." (2 Koryntian 12.15). Opierając się na doktrynie składania ziarna wiary, Paweł powinien być bogatym człowiekiem. A mimo to, "Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, i jesteśmy nadzy, i policzkowani, i tułamy się" (1 Koryntian 4.11). Apostołowie byli materialnie biedni, a mimo to byli duchowo błogosławieni przez Pana.

Bóg kocha radosnego dawcę (2 Koryntian 9.7), ale nie możemy zakładać, że jego łaska zostanie okazana w postaci korzyści finansowych. Nie powinniśmy też odnosić się do obietnic złożonych Izraelowi Starego Testamentu wobec siebie. Naszym celem powinna być pobożność z zadowoleniem (zob. 1 Tymoteusza 6.6-10). Powinniśmy się modlić, "Panie, pomóż mi nauczyć się być zadowolonym z tego co mam, nawet jeśli jestem głodny lub w potrzebie" (zob. Filipian 4.11-13).

Nauka nasienia wiary to niewiele więcej niż plan szybkiego wzbogacenia się, który żeruje na zdesperowanych i zranionych ludziach Bożych. Piotr ostrzegał kościół przed takimi oszustwami: "Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści..." (2 Piotra 2.3).

© Copyright Got Questions Ministries