www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Duch Święty będzie obecny podczas ucisku?

Odpowiedź:
Pytanie o Ducha Świętego nieobecnego podczas ucisku jest następstwem niezrozumienia 2 Tesaloniczan 2.7, w którym czytamy, "Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola." Teraz, przed uciskiem, jedną ze służb Ducha Świętego jest powstrzymywanie zła. W 2 Tesaloniczan 2.8-9 dowiadujemy się, że Duch Święty ma moc do powstrzymywania "syna zatracenia" (antychrysta), aby nie został objawiony, zanim Bóg tego nie zechce. Fragment ten mówi, że Duch Święty nie będzie już dłużej powstrzymywał rozwoju zła, ale to nie znaczy, że nie będzie miał żadnej służby.

W Dz. Apostolskich 1.4-5 Jezus obiecuje, że Jego uczniowie wkrótce zostaną "ochrzczeni Duchem Świętym." W 2 rozdziale Dz. Apostolskich obietnica Jezusa jest spełniona. W wersecie 38 i 39 napisane jest, że "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala- ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła."

Przebywanie Ducha Świętego jest zatem zapewnione dla każdej narodzonej na nowo osoby i nigdzie w Piśmie Świętym ta obietnica nie została odwołana. Odrodzenie jest dziełem Ducha Świętego; bez niego nikt nie może być zbawiony. Jeśli Duch Święty nie byłby obecny podczas ucisku, nikt nie mógłby być zbawiony. Ale fakt jest taki, że wielki tłum, którego nikt nie jest w stanie zliczyć doświadcza zbawienia podczas ucisku (Ks. Objawienia 7.9-14). Zatem, ci którzy przychodzą do Jezusa podczas ucisku również będą miały w sobie obecność Ducha Świętego. Oddajmy Bogu chwałę za danie nam takiego zapewnienia, ponieważ ucisk świętych będzie wymagał ochrony i prowadzenia Ducha Świętego w trakcie tego trudnego czasu.

Innym dobrym powodem, że Duch Święty musi być obecny podczas ucisku jest to, że jest wszechobecny. Skoro jest wszędzie w każdym czasie, musi być na świecie podczas ucisku.

W którymś momencie- tylko Bóg wie kiedy- powstrzymujący wpływ Ducha Świętego zostanie usunięty, antychryst zostanie objawiony nieświadomemu i niczego niepodejrzewającemu światu, wtedy okres ucisku się rozpocznie.

© Copyright Got Questions Ministries