www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest traducjanizm?

Odpowiedź:
Traducjanizm jest przekonaniem, że w chwili poczęcia ciało dziecka i dusza czy duch są przekazywane na dziecko od rodziców. Innymi słowy, dziecko dziedziczy zarówno materialne jak i niematerialne aspekty swojego istnienia od swoich rodziców biologicznych.

Odmiennym poglądem jest kreacjonizm, który utrzymuje, że Bóg stworzył nową duszę ex nihilo dla każdego poczętego dziecka. Zarówno traducjanizm jak i kreacjonizm mają swoje mocne i słabe strony, i oba były uznawane przez różnych teologów w przeszłości. Istnieje trzeci pogląd, w ogóle nie wspierany przez Biblię, który przedstawia teorię, że Bóg stworzył wszystkie ludzkie dusze w tym samym czasie, przed Adamem z 1 Ks. Mojżeszowej rozdział 1. Z chwilą poczęcia, Bóg przydziela duszę do ciała dziecka.

Niektórzy odnajdują potwierdzenie biblijne dla traducjanizmu w relacji stworzenia. 1 Ks. Mojżeszowa 2.7 mówi, że "ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą." Werset ten mówi nam, że Adam nie był tylko fizycznym istnieniem, z ciałem, ale miał także niematerialną część na obraz Boga (1 Ks. Mojżeszowa 1.27)- miał ducha i osobowość. Pismo Święte nigdzie nie opisuje Boga czyniącego to po raz kolejny. W rzeczywistości 2.2-3 wskazuje, że Bóg zaprzestał swojej twórczej pracy. Później Adam "zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój" (1 Ks. Mojżeszowa 5.3)- słownictwo jest podobne do tego użytego w stworzeniu Adama z 1 Ks. Mojżeszowej 1.26. I, podobnie jak Adam, Set miał ciało i duszę.

Psalm 51.5 mówi, "Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną." Z chwila poczęcia, Dawid miał grzeszna naturę. Zwróć uwagę na słowa mój i mną; to wskazuje, że Dawid uznawał siebie jako pełną osobę (ciało i ducha) z chwilą poczęcia. Traducjanizm pomaga wyjaśnić jak Dawid mógł posiadać grzeszną naturę w chwili poczęcia- jego duch/ dusza były odziedziczone od jego ojca, który odziedziczył swojego ducha/ swoją duszę od swojego ojca i tak dalej, aż do grzesznej natury Adama.

Innym fragmentem wykorzystywanym, aby wesprzeć traducjanizm jest Hebrajczyków 7.9-10 (tłum. Biblia Tysiąclecia), w którym czytamy, "I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie." Lewi jest uważany za osobę, która jest "w ciele" swojego przodka, nawet przed poczęciem. W ten sposób, Lewi spłaca dziesięcinę Melchizedekowi poprzez swojego dziadka Abrahama.

Zwykle łatwo jest prześledzić rude włosy lub piegi u jednego czy drugiego rodzica. Charakterystyka fizyczna może pominąć (jedno) pokolenie, ale ostatecznie ujawni się. W takim samym sensie mówimy o cechach charakteru: "O nie, on ma mój temperament"; "Ma usposobienie ojca”; „Ma miłość matki do zwierząt”. Nie istnieje żaden gen, na który możemy wskazać, a który wyjaśniałby duszę, jednak często widzimy dowody na osobowość odziedziczoną po rodzicach. Czy może to być wynikiem przekazania przez rodziców zarówno duszy jak i ciała w momencie poczęcia? Pismo Święte nie potwierdza ani nie zaprzecza traducjanizmowi.

© Copyright Got Questions Ministries