www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy stworzenie "ex nihilo"?

Odpowiedź:
"Ex nihilo" z Łaciny oznacza "z niczego." Termin "stworzenie z niczego" odnosi się do Boga tworzącego wszystko z niczego. "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" (1 Ks. Mojżeszowa 1.1). Przed tym wydarzeniem, niczego nie było. Bóg nie uczynił wszechświata z wcześniej istniejących elementów. On zaczął od zera.

Biblia nigdy wyraźnie nie stwierdza, że Bóg uczynił wszystko z niczego. W Hebrajczyków 11.3 czytamy, "Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk." Uczeni przyjmują, że to oznacza iż wszechświat został powołany do istnienia poprzez boski nakaz i nie został uformowany z wcześniej istniejącej materii czy energii.

Ludzie mogą być bardzo kreatywni, ale potrzebujemy materiałów, z których można coś zbudować. Bóg nie jest tym ograniczony. To jest trudne dla nas do pojęcia z powodu podstawowych praw fizyki, które są nam wszystkim znane, bez względu na to czy wiemy jak się te prawa nazywają czy nie. "Podstawowe prawo nauki" stwierdza, że materia (to wszystko z czego składa się wszechświat) nie może być stworzony czy zniszczony. Materię można przekształcić ze stałej w płynną, w gaz, w plazmę i z powrotem; atomy można łączyć w cząsteczki i rozdzielać na ich części składowe; ale materii nie można stworzyć z niczego ani spowodować, że zniknie. Zatem ta koncepcja, że Bóg stworzył wszystko z niczego nie jest dla nas czymś naturalnym. To w ogóle nie jest naturalne- to jest (działanie) ponadnaturalne.

Termin "stworzenie z niczego" odnosi się do wydarzenia nadprzyrodzonego, które było początkiem wszechświata. To był moment w którym Bóg stworzył coś z niczego.

© Copyright Got Questions Ministries