www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest stan przejściowy?

Odpowiedź:
„Stan przejściowy” jest koncepcją teologiczną, spekulującą w odniesieniu do tego jakiego rodzaju ciało, jeśli w ogóle- będą mieli wierzący w trakcie oczekiwania na ostateczne zmartwychwstanie? Biblia jasno naucza, że nieżyjący wierzący przebywają z Panem (2 Koryntian 5.-8; Filipian 1.23). Biblia również dokładnie wskazuje, że zmartwychwstanie wierzących jeszcze nie nastąpiło, wskazując, że ciała zmarłych wierzących pozostają nadal w grobie (1 Koryntian 15.50-54; 1 Tesaloniczan 4.13-17). Zatem pytanie w kwestii stanu przejściowego dotyczy tego, czy wierzący przebywający w niebie posiadają teraz ciała fizyczne aż do zmartwychwstania, czy raczej przebywają w niebie w postaci duchowej/bezcielesnej.

Biblia nie podaje wielu szczegółów na temat stanu przejściowego. Jedynym fragmentem, który konkretnie, ale w nie dosłowny sposób odnosi się do tego zagadnienia, pochodzi z Ks. Objawienia 6.9 „… widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.” W tym wersecie Jan przekazuje wizję w odniesieniu do tych ludzi, którzy zostaną zabici z powodu ich wiary w czasach ostatecznych. W wizji tej wierzący, którzy zostali zabici są poniżej ołtarza Bożego w niebie, opisani jako „dusze.” Zatem tylko na podstawie tego jednego wersetu, jeśli możemy udzielić biblijnej odpowiedzi na temat stanu przejściowego, to wydaje się, że wierzący w niebie do czasu zmartwychwstania pozostają w postaci duchowej/bezcielesnej.

Niebo, które ostatecznie oczekuje wierzących to Nowe Niebo i Nowa Ziemia (Ks. Objawienia 21-22). Niebo będzie rzeczywiście miejscem fizycznym. Nasze ciała fizyczne zmartwychwstaną i zostaną przemienione, stając się doskonałe na wieczność w Nowej Ziemi. Obecnie niebo jest rzeczywistością duchową. Wydaje się zatem, że nie byłoby potrzeby posiadania ciała fizycznego, gdyby wierzący mieli przebywać w niebie duchowym. Bez względu na to jaki jest ten stan przejściowy, możemy pokładać pewność, że wierzący w niebie będą doskonale szczęśliwi, radując się chwałą nieba i uwielbiając majestat Pana.

© Copyright Got Questions Ministries