www.gotquestions.org/PolskiPytanie: W jakim sensie modlitwa jest rozmową z Bogiem?

Odpowiedź:
Aby zrozumieć kwestię naszej rozmowy z Bogiem i jego z nami, powinniśmy na początku ustalić kilka spraw. Po pierwsze: Bóg mówi prawdę. Nigdy nie kłamie i nie zwodzi. Job w Księdze Joba 34.12 stwierdza „Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa.” Druga kwestia dotyczy tego, że Biblia jest Bożym Słowem. Greckie słowo określające „Pismo”, graphe użyte jest 51 razy w Nowym Testamencie i odnosi się do pism Starego Testamentu. Paweł zapewnia o tym w 2 Tymoteusza 3.16 mówiąc, że słowa te są „natchnione przez Boga.” Słowo graphe odnosi się także do Nowego Testamentu, a szczególnie gdy Piotr określa listy Pawła „pismem” w 2 Piotra 3.16 oraz wtedy, gdy Paweł (w 1 Tymoteusza 5.18) przytacza słowa Jezusa z Ew. Łukasza 10.7, nazywając je „pismami.” Gdy uświadomimy sobie, że pisma Nowego Testamentu należą do owej kategorii „pism”, to mamy prawo zastosować tekst z 2 Tymoteusza 3.16 do wszystkich tekstów, mówiąc że określenie Pawła dotyczy faktycznie „całego pisma.” Stwierdzenie, że „jest natchnione przez Boga” dotyczy całości tekstu Pisma Świętego, gdyż pochodzi od samego Boga.

Z jakiego powodu te wcześniejsze informacje odnoszą się do tematu modlitwy? Ustaliliśmy, że Bóg mówi tylko prawdę, a Biblia jest w całości Bożym Słowem, dlatego na podstawie tych przesłanek możemy dojść do dwóch konkluzji odnośnie naszej rozmowy z Bogiem. Po pierwsze, skoro Biblia mówi, że Bóg słyszy człowieka (Psalm 17.6, 77.1; Księga Izajasza 38.5), to człowiek mający właściwą relację z Bogiem może ufać, że jeśli do niego przemawia, to Bóg odpowie na jego wołanie. Po drugie, skoro Biblia jest Bożym Słowem, to człowiek mający właściwą relację z Bogiem i czyta jego słowo, to dosłownie słyszy jego słowo. Właściwa relacja człowieka z Bogiem dotyczy trzech aspektów. Pierwsza to odwrócenie się od grzechu oraz wyznawanie grzechu. Na przykład w Psalmie 27.9 Dawid błagał, aby Bóg go wysłuchał i nie odwracał od niego swojego oblicza. Na podstawie tego fragmentu wiemy, że Bóg odwraca się od człowieka który grzeszy, przez co jego społeczność z Bogiem jest zakłócona.

Inny przykład znajdujemy w Księdze Izajasza 59.2, gdzie Izajasz mówi do ludu „Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy.” Dlatego jeśli w naszym życiu jest jakiś nie wyznany grzech, to on zakłóci naszą więź z Bogiem.

W komunikacji z Bogiem ważna jest także postawa- pokorne serce. Bóg wypowiada się o tym w Księdze Izajasza 66.2, „Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa.”

Trzecią rzeczą jest sprawiedliwe życie. To szczególnie pozytywny aspekt odwrócenia się od grzechu, który w widoczny sposób wpływa na modlitwę. Jakuba 5.16 mówi: „Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek.”

Naszą rozmowę z Bogiem możemy wyrazić wypowiadając słowa na głos, modląc się „w myślach” lub spisując przemyślenia na kartce. Możemy być pewni, że On usłyszy nasze wołanie, a Duch Święty pomoże nam modlić się o rzeczy o jakie powinniśmy się modlić. Rzymian 8.26 mówi: „Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.”

Jeśli chodzi o Bożą metodę komunikowania się z nami, to przede wszystkim powinniśmy skoncentrować się na Piśmie Świętym, zamiast ufać że Bóg włoży w nasz umysł właściwe myśli, którymi nas poprowadzi lub wskaże rozwiązanie. Człowiek łatwo może ulec zwiedzeniu i nie rozsądne jest zakładać, iż każda lub jakakolwiek myśl, która pojawia się w naszej głowie, pochodzi od Boga. Czasem, w niektórych sytuacjach, Bóg nie mówi do nas przez Pismo Święte, wówczas pokusa szukania poza bliblijnych źródeł odpowiedzi wydaje się dobrym pretekstem. Jednak w takich sytuacjach, aby uniknąć wkładania jakichś słów w usta Boga i/lub poddania się jakiemuś zwiedzeniu, warto poszukać odpowiedzi, które wynikają ze znanych nam zasad biblijnych.

Rozsądnie jest również zabiegać w modlitwie o mądrość, aby otrzymać właściwe wskazówki, gdyż On przyobiecał że obdarzy mądrością tego, kto o nią prosi. „Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania- i mądrość będzie mu dana” (Jakuba 1.5). W jakim sensie modlitwa jest rozmową z Bogiem? Modlitwa jest rozmową płynącą z naszych serc do naszego Niebiańskiego Ojca, a w odpowiedzi On przemawia do nas przez swoje Słowo, prowadząc nas swoim Duchem Świętym.

© Copyright Got Questions Ministries