www.gotquestions.org/Polski



Pytanie: Co Biblia mówi na temat reinkarnacji?

Odpowiedź:
Koncepcja mówiąca o reinkarnacji nie ma absolutnie żadnych podstaw w nauczaniu Biblii, która jednoznacznie stwierdza, że z chwilą gdy umieramy następuje sąd (Hebrajczyków 9.27). Biblia nigdy nie wspomina jakoby ludzie mieli drugą szansę w życiu lub powracali do życia pod postacią innej osoby lub zwierzęcia. Jezus powiedział przestępcy wiszącemu obok niego na krzyżu, że „jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23.43), a nie „Będziesz miał kolejną szansę życia na ziemi.” Ew. Mateusza 25.46 jasno wskazuje, że wierzący będą mieli życie wieczne, natomiast niewierzący będą doświadczali wiecznego potępienia. Reinkarnacja była popularnym poglądem przez przeszło tysiąc lat, ale nigdy nie była uznana przez chrześcijan czy wyznawców Judaizmu, ponieważ pogląd ten jest sprzeczny z nauczaniem Pisma Świętego.

Jeden fragment na który powołują się niektórzy na potwierdzenie koncepcji reinkarnacji pochodzi z Ew. Mateusza 17.10-12, który łączy Jana Chrzciciela z Eliaszem. Fragment ten nie mówi jednak, że Jan Chrzciciel był reinkarnowanym Eliaszem, lecz że wypełni proroctwo o przyjściu Eliasza, jeśli ludzie uwierzą w jego słowa i tym samym zaufają Jezusowi jako Mesjaszowi (Ew. Mateusza 17.12). Ludzie zapytali Jana Chrzciciela o to, czy on jest Eliaszem, a on odpowiedział: „Nie jestem” (Ew. Jana 1.21).

Wierzenie w reinkarnację jest starożytnym fenomenem będącym istotną zasadą większości tradycji religijnych w Indii, takich jak Hinduizm, Sikhizm czy Dżinizm. Wielu współczesnych pogan również wierzy w reinkarnację, podobnie jak niektóre ruchy New Age, jak również wyznawcy Spirytyzmu. Dla chrześcijanina jednak nie ulega wątpliwości, że reinkarnacja nie jest biblijna i musi być odrzucona jako fałszywa nauka.

© Copyright Got Questions Ministries