www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy będąc w niebie będziemy pamiętali wydarzenia z naszego ziemskiego życia?

Odpowiedź:
Ks. Izajasza 65.17 mówi nam, „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.” Niektórzy ten fragment z Ks. Izajasza interpretują jakoby żaden człowiek będąc w niebie nie miał wspomnień z życia przeżytego na ziemi. Jednak w poprzedzającym wersecie tego fragmentu Biblia mówi (Ks. Izajasza 65.16) „… gdyż dawne udręki poszły w zapomnienie i są zakryte przed moimi oczyma.” Zatem najprawdopodobniej dotyczy to jedynie „dawnych udręk” o jakich zapomnimy, a nie wszystkich naszych wspomnień. Nasze wspomnienia zostaną oczyszczone, odkupione, uleczone i odnowione- a nie wymazane z naszej pamięci. Nie ma powodu dla którego nie moglibyśmy przechowywać wielu naszych wspomnień z życia na ziemi. Wspomnienia, które zostaną oczyszczone dotyczą grzechu, bólu i smutku. Ks. Objawienia 21.4 wskazuje, „I otrze wszelką łzę z oczu ich, I śmierci już nie będzie; ani smutku; ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.”

Niektórzy odnoszą się do historii Łazarza i bogacza (Ew. Łukasza 16.19-31) jako dowód, że umarli pamiętają swoje życie na ziemi. Bogacz prosi Abrahama, aby posłał Łazarza z powrotem na ziemię, by ten ostrzegł jego braci przed piekłem. A zatem pamiętał o swoich bliskich. Musiał zatem również pamiętać swój grzech, ponieważ nigdy nie poprosił o uwolnienie go z piekła, ani też nie pytał z jakiego powodu tam trafił czy też nie twierdził, że zaszła jakąś pomyłka. W dostateczny sposób pamiętał swoje życie na ziemi. To właśnie ta pamięć była częścią udręki jakiej doświadczał bogacz. Jeśli mamy jakieś wspomnienia w niebie, to będą one dotyczyły rzeczy, które związane są z naszą radością.

© Copyright Got Questions Ministries