www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu ludzie odrzucają Jezusa jako Zbawiciela?

Odpowiedź:
Decyzja by przyjąć lub odrzucić Jezusa jako swojego Zbawiciela jest decyzją na całe życie. Z jakiego powodu ludzie wybierają odrzucenie Jezusa jako swojego Zbawiciela? Prawdopodobnie istnieje tak wiele różnych powodów na odrzucenie Jezusa jak wiele jest osób, które to czynią, lecz poniżej podajemy cztery ogólne kategorie tych powodów:

1. Niektórzy ludzie nie dostrzegają potrzeby zbawiciela. Ludzie ci zakładają, że są „zasadniczo dobrzy” i nie zdają sobie sprawy z tego, że tak jak inni, oni również są grzesznikami i nie mogą przyjąć Boga na swoich warunkach. Lecz Jezus powiedział, „Ja jestem droga i prawda, i życie, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14.6). Ci, którzy odrzucą Chrystusa nie będą mogli stanąć przed obliczem Boga by przedstawić swoje wartościowe zasługi.

2. Strach przed odrzuceniem społecznym czy prześladowaniami odstraszają niektórych ludzi od przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela. Niewierzący w Ew. Jana 12.42-43 nie przyznaliby się do Chrystusa gdyż bardziej obawiali się utraty zajmowanej pozycji wśród swoich rówieśników aniżeli wypełniania Bożej woli. Byli to faryzeusze, których umiłowanie zajmowanej pozycji i zdobyty szacunek zaślepił ich, „umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.”

3. Dla niektórych ludzi rzeczy tego świata są ciekawsze od rzeczy wiecznych. Czytamy historię takiego człowieka w Ew. Mateusza 19.16-23. Człowiek ten nie chciał rozstać się ze swoimi ziemskimi dobrodziejstwami, by osiągnąć wieczną relację z Jezusem (zobacz także 2 Koryntian 4.16-18).

4. Niektórzy ludzie po prostu opierają się działaniu Ducha Świętego, który przywodzi ich do wiary w Chrystusa. Szymon, lider wczesnego kościoła, powiedział tym którzy chcieli go zabić, „Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!” (Dzieje Apostolskie 7.51). Apostoł Paweł przytoczył podobne stwierdzenie grupie osób, która odrzuciła ewangelię, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 28.23-27.

Bez względu na powody dla jakich ludzie odrzucają Jezusa Chrystusa, odrzucenie to będzie miało tragiczne skutki dla ich wieczności. „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” aniżeli imię Jezus (Dzieje Apostolskie 4.12), a ci, którzy go odrzucają, z jakiegokolwiek powodu, spędzą wieczność w „ciemnościach zewnętrznych” piekła, gdzie będzie „płacz i zgrzytanie zębów” (Ew. Mateusza 25.30).

© Copyright Got Questions Ministries