www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Niedziela Wielkanocna?

Odpowiedź:
Istnieje spore zamieszanie odnośnie tego, czym jest i jakie znaczenie ma Niedziela Wielkanocna. Dla niektórych Niedziela Wielkanocna związana jest z króliczkiem wielkanocnym, kolorowo ozdobionymi jajkami wielkanocnymi czy wielkanocnym szukaniem jajek. Większość ludzi postrzega Niedzielę Wielkanocną jako wydarzenie związane ze zmartwychwstaniem Jezusa, ale nie bardzo rozumie w jaki sposób zmartwychwstanie związane jest z wielkanocnymi jajami czy króliczkiem.

W sensie biblijnym nie ma żadnego związku między zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a powszechną, współczesną praktyką komercyjną odnoszącą się do Niedzieli Wielkanocnej. W gruncie rzeczy, to co obecnie istnieje zostało wprowadzone przez starożytny Kościół Rzymskokatolicki, który starając się nieco uatrakcyjnić chrześcijaństwo dla nie- chrześcijan, połączył obchody pamiątki zmartwychwstania Jezusa z wiosennymi obrzędami płodności (ziemi). To właśnie rytuały płodności są źródłem tradycji jajek i zajączków.

Biblia jasno stwierdza, że Jezus zmartwychwstał w pierwszy dzień tygodnia, niedzielę (Ew. Mateusza 28.1; Ew. Marka 16.2, 9; Ew. Łukasza 24.1; Ew. Jana 20.1, 19). Zmartwychwstanie Jezusa jest wydarzeniem, które warto świętować i wspominać (zobacz 1 Koryntian 15). I chociaż należy świętować zmartwychwstanie Jezusa w niedzielę, to jednak dzień w którym wspominamy te wydarzenie nie powinien nazywać się Wielkanocą. Wielkanoc bowiem nie ma nic wspólnego ze zmartwychwstaniem Jezusa w niedzielę.

W konsekwencji czego wielu chrześcijan ma silne przekonanie, że dzień w którym świętuje się zmartwychwstanie Jezusa nie powinien nazywać się Niedzielą Wielkanocną. Nazwa „Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego” byłaby lepsza i bardziej poprawna z perspektywy biblijnej. Dla chrześcijan nie do pomyślenia jest to, aby dopuścić do sytuacji w której komercja wielkanocnych jajek i króliczków stała w centrum uwagi świąt, zamiast cudu zmartwychwstania Jezusa.

Na wszelki sposób należy świętować zmartwychwstanie Chrystusa w Niedzielę Wielkanocną. Zmartwychwstanie Chrystusa jest czymś, co powinniśmy świętować każdego dnia, a nie tylko raz do roku. Ale jeśli pragniemy świętować Niedzielę Wielkanocną, nie powinniśmy pozwolić, aby jakiekolwiek gry i zabawy odsunęły naszą uwagę od tego, co w tym dniu jest najważniejszego- to, że Jezus powstał z martwych i to, że jego zmartwychwstanie wskazuje, że przyjmując Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, dostąpimy życia wiecznego w Niebie.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zapewnia nam zbawienie, zachęcamy Cię do przeczytania artykułu: Co to znaczy przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela?

© Copyright Got Questions Ministries