www.gotquestions.org/PolskiCo to jest Ciemna Jutrznia (łac.Tenebrae)? Co to jest nabożeństwo liturgiczne Ciemna Jutrznia (łac. Tenebrae)?

Odpowiedź:
Słowo Tenebrae oznacza po łacinie "cień" lub "ciemność". Można je również przetłumaczyć jako "noc" lub "śmierć". Nabożeństwo Tenebrae to starożytna tradycja w historii chrześcijaństwa, która miała miejsce w jednym z trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia: Wielki Czwartek, Wielki Piątek lub Wielką Sobotę. Celem tego nabożeństwa było przypomnienie ponurych wydarzeń, które miały miejsce w życiu Jezusa od żywiołowego wjazdu do Jerozolimy w Niedzielę Palmową do nocy pogrzebu Jezusa w Wielki Piątek. Komunia jest często włączana do nabożeństwa Tenebrae.

Najbardziej charakterystycznym aspektem nabożeństwa jest użycie "karawanu" Tenebrae, czyli uchwytu zawierającego kilka zapalonych świec. Płomienie tych świec gasną jeden po drugim, gdy czytane są fragmenty Pisma Świętego opowiadające historię Wielkiego Tygodnia. To stopniowe pogrążanie się w mroku jest odzwierciedleniem rosnącego smutku Jezusa w miarę rozwoju wydarzeń Tygodnia Męki Pańskiej. Po odczytaniu ostatniego wersetu, ostatnia świeca zostaje zgaszona, a pomieszczenie pogrąża się w ciemności. W ciemności może rozlegać się głośny dźwięk, taki jak gwałtowne zamknięcie książki, co ma symbolizować zamknięcie grobu Chrystusa. W tym momencie kolejna zapalona świeca, która została ukryta przed wzrokiem, jest umieszczana na szczycie karawanu, symbolizując zmartwychwstanie Chrystusa. Nabożeństwo kończy się, a jego uczestnicy tradycyjnie powinni odejść w kontemplacyjnej ciszy.

Biblia nie wspomina o Tenebrae, a zatem takie nabożeństwo nie jest obowiązkiem Kościoła. Jednak to tradycyjne nabożeństwo jest nadal odprawiane w wielu parafiach katolickich, kościołach luterańskich i niektórych kościołach prawosławnych. Wiele współczesnych kościołów chrześcijańskich organizuje nabożeństwa wielkopiątkowe, które nawiązują do Tenebrae, ale z wieloma zmianami dla współczesnych kongregacji.