www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie znaczenie ma wyrażenie ‘mąż jednej żony’ z 1 Listu do Tymoteusza 3.2? Czy rozwiedziony mężczyzna może służyć w kościele jako pastor, starszy zboru czy diakon?

Odpowiedź:
Istnieją przynajmniej trzy możliwe interpretacje wyrażenia ‘mąż jednej żony’ z 1 Listu do Tymoteusza 3.2:

1) Może to oznaczać, że poligamia uniemożliwia objęcie urzędu starszego, diakona czy pastora. Jest to najbardziej literalne tłumaczenie tego zwrotu, ale też najmniej prawdopodobne, bo poligamia w czasach Pawła była czymś rzadkim.

2) Zwrot ten można było również przetłumaczyć jako ‘mężczyzna jednej kobiety.’ Oznaczałoby to, że biskup miał być absolutnie wierny kobiecie, którą poślubił. Interpretacja ta skupia się raczej na czystości moralnej aniżeli statusie małżeńskim.

3) Wyrażenie to można rozumieć także, że starszy/ diakon/ pastor może być tylko raz żonaty, chyba że będąc wdowcem ponownie się ożenił.

Interpretacje 2 i 3 są dzisiaj najbardziej prawdopodobne. Z kolei interpretacja 2 wydaje się być najmocniejsza, gdyż Pismo Święte dopuszcza rozwód w drodze wyjątku (Ew. Mateusza 19.9; 1 Koryntian 7.12-16). Ważne byłoby rozróżnienie mężczyzny, który rozwiódł się i ponownie ożenił- zanim stał się Chrześcijaninem, od mężczyzny który rozwiódł się i ponownie ożenił- będąc Chrześcijaninem. Mężczyzna nie powinien być wyłączony z przywództwa w kościele na podstawie tego co uczynił zanim poznał Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Mimo, iż 1 List do Tymoteusza 3.2 niekoniecznie wyklucza rozwiedzionego lub ponownie ożenionego mężczyznę ze służby starszego/ diakona/ pastora, to istnieją inne kwestie do rozważenia.

Pierwszą cechą charakteryzującą starszego/ diakona/ pastora powinna być jego ‘nienaganność’ (1 List do Tymoteusza 3.2). Jeśli rozwód i/ lub ponowny ożenek przynosi złe świadectwo wierzącemu w kościele lub we wspólnocie, to jednak ‘nienaganność’ będzie tą cechą która wykluczy go z tej służby, a nie wymóg bycia ‘mężem jednej żony.’ Starszy/ diakon/ pastor powinien być mężczyzną, którego ludzie w kościele czy społeczności mogą naśladować jako przykład podobieństwa do Chrystusa i bożego stylu przywództwa. Jeśli jego rozwód albo/ czy sytuacja ponownego ożenku oddala go od tego celu, to nie powinien służyć jako starszy/ diakon czy pastor. Ważne jest aby pamiętać, że nawet jeśli sytuacja w jakimś sensie dyskwalifikuje go od służenia jako starszy/ diakon czy pastor, to nadal jest wartościowym członkiem ciała Chrystusa. Każdy Chrześcijanin posiada jakieś dary duchowe (1 Koryntian 12.4-7) i jest powołany aby służyć i budować innych wierzących tymi darami (1 Koryntian 12.7). Mężczyzna, który jest odsunięty od służby starszego/ diakona/ pastora nadal może nauczać, głosić, służyć, modlić się, uwielbiać i pełnić ważną rolę w kościele.

© Copyright Got Questions Ministries