www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest pochodzenie Tłustego Czwartku czy Mardi Gras?

Odpowiedź:
Mardi Gras fr., dosł. 'Tłusty Wtorek', ostatki, ostatni wtorek przed Popielcem, ostatni dzień karnawału (bryt. ang. Shrove Tuesday); [w USA - przedwielkopostny karnawał (ang. pre-Lenten Carnival), obchodzony tradycyjnie ze szczególną werwą i entuzjazmem w Nowym Orleanie. W Polsce obchodzimy ‘Tłusty Czwartek’, który rozpoczyna ostatni tydzień przed Wielkim Postem, zwanym powszechnie zapustami- przypis od tłum.] W zależności od miejsca, okres karnawałowy rozciąga się do 2 tygodni, podczas których ludzie świętują, tańczą, urządzają maskarady, bale i śluby. Karnawał jest obchodzony przede wszystkim w krajach katolickich, szczególnie południowej Europy i Ameryki Łacińskiej.

W jaki sposób Mardi Gras (w Polsce Tłusty Czwartek) związany jest z Wielkim Postem? Post jest czasem ograniczenia się w jedzeniu, pokuty za grzechy i przygotowaniem się do Świąt Wielkanocnych. Chrześcijanie, którzy przestrzegają Wielkiego Postu zazwyczaj unikają pewnych pokarmów czy czynności, koncentrując się na modlitwie, pokucie i składaniu jałmużny (datków). Istnieje również ciągły post, który nieodzownie występuje w tym czasie. A skoro karnawał prowadzi do Wielkiego Postu, to słusznie upatruje się w nim ostatniej „okazji” do tego by spróbować różnych uciech, zanim wyrzekniemy się ich na 40 dni.

A co Biblia mówi na ten temat? W Biblii nie ma żadnej pośredniej ani bezpośredniej wzmianki wskazującej jakoby pierwsi chrześcijanie przestrzegali Wielkiego Postu czy Karnawału. Przyjrzyjmy się na początek temu czym jest karnawał. Musielibyśmy się naprawdę mocno starać, aby znaleźć biblijne potwierdzenie jakichkolwiek praktyk związanych z cielesnymi uciechami, jakie praktykowane są w czasie karnawału, a szczególnie podczas Tłustego Czwartku. Biblia w wyraźny sposób zakazuje pijaństwa, rozwiązłości seksualnej czy wszelkiego rodzaju rozpusty. Najlepszy werset mówiący o tych rzeczach pochodzi z Rzymian 13.13-14, „Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości.” Jesteśmy pouczeni, abyśmy byli czujni i trzeźwo myśleli, a nie poddawali się jakimś rozpustom. Pomysł zakładający przyzwolenie na popełnianie wszelkiej nieprawości do określonego czasu, by później żyć dla Pana w czystości i uświęceniu jest czymś niedorzecznym i całkowicie niebiblijnym.

© Copyright Got Questions Ministries