www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy będą małżeństwa w niebie?

Odpowiedź:
Biblia mówi nam, „Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie” (Ew. Mateusza 22.30). Była to odpowiedź Jezusa do pytania o kobietę, która w swoim życiu wielokrotnie była zamężna- czyją żoną będzie w niebie (Ew. Mateusza 22.23-28)? Związków małżeńskich jak widać w niebie nie będzie. Nie oznacza to jednak, że mąż i żona nie będą się w niebie znali. To również nie oznacza, że mąż i żona nie będą mogli mieć w niebie bliskiej relacji. To, na co zdaje się wskazywać ten fragment dotyczy tego, że mąż i żona nie będą w niebie w związku małżeńskim.

Najprawdopodobniej nie będą istniały w niebie małżeństwa, bo nie będzie takiej potrzeby. Gdy Bóg ustanawiał małżeństwo, to uczynił to by wypełnić konkretne potrzeby. Po pierwsze, widział że Adam potrzebował towarzyszki. „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego” (1 Księga Mojżeszowa 2.18). Ewa była rozwiązaniem na samotność Adama, jak również na jego potrzebę „pomocy”- kogoś kto będzie mu towarzyszyć u jego boku. W niebie jednak nie będzie ani samotności, ani też potrzeby posiadania pomocników. Będziemy otoczeni rzeszą ludzi wierzących i aniołów (Księga Objawienia 7.9), gdzie wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone, włączając w to nasze potrzeby towarzystwa.

Po drugie, Bóg stworzył małżeństwo jako sposób na rozmnażanie i napełnianie ziemi ludźmi. Niebo jednak nie będzie zamieszkiwane w celach prokreacyjnych. Ci, którzy dostaną się do nieba, znajdą się tam przez wiarę w Jezusa Chrystusa; nie zostaną tam stworzeni w drodze rozmnażania. W związku z tym, nie ma potrzeby aby małżeństwa istniały w niebie, gdyż nie będzie tam ani prokreacji ani samotności.

© Copyright Got Questions Ministries