www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest różnica między kościołem uniwersalnym a kościołem lokalnym?

Odpowiedź:
Aby zrozumieć różnicę między kościołem lokalnym a kościołem uniwersalnym, musimy przedstawić definicje każdego z nich. Kościół lokalny stanowi grupa ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, którzy regularnie się spotykają w jakimś określonym miejscu. Kościół uniwersalny stanowią ludzie na całym świecie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Termin ‘kościół’ wywodzi się co najmniej od dwóch słów. Jedno z tych słów dotyczy spotykania się wielu osób lub „zgromadzenia powołanych” (1 Tesaloniczan 2.14; 2 Tesaloniczan 1.1). Ten wyraz odnosi się do Bożej pracy zbawiania i uświęcania wierzących jako „powołanych.” Drugie znaczenie wskazuje na stan posiadania i dosłownie oznacza „należący do Boga.” To słowo jest obecne w dzisiejszym znaczeniu słowa „kościół.” Ten grecki wyraz użyty tylko dwa razy w Nowym Testamencie, nigdy bezpośrednio nie odnosi się do kościoła (1 Koryntian 11.20; Objawienie św. Jana 1.10).

Kościół lokalny jest zazwyczaj definiowany jako lokalne zgromadzenie wszystkich, którzy deklarują wiarę i uniżenie względem Chrystusa. Najczęściej używa się greckiego słowa ‘ekklesia’, które odwołuje się do zgromadzenia (1 Tesaloniczan 1.1; 1 Koryntian 4.17; 2 Koryntian 11.8). Niekoniecznie istnieje jeden, określony kościół lokalny na jakimś terenie. W większych miastach istnieje wiele lokalnych kościołów (zborów).

Kościół uniwersalny jest nazwą kościoła występującego na całym świecie. W tym sensie kościół nie odwołuje się tak bardzo do zgromadzenia, lecz raczej konstytuuje jego występowanie. Kościół jest kościołem nawet jeśli nie odbywają się żadne spotkania. W Dziejach Apostolskich 8.3 możemy wyczytać, że kościół jest kościołem nawet wtedy, gdy zgromadza się w domu. Jeśli dokładnie przestudiujesz Dzieje Apostolskie 9.31, możesz dostrzec że Biblia Gdańska odwołuje się do słowa ‘kościoły’ zamiast ‘kościół’ (w liczbie pojedynczej), bo dotyczy to kościoła uniwersalnego a nie lokalnych kościołów. Niektórzy mogą spróbować opisać kościół uniwersalny jako kościół niewidzialny. Kościół uniwersalny jednak, w Piśmie Świętym nigdy nie jest niewidzialny i z pewnością nie jest to jego celem, aby być niewidzialnym! Następujące wersety mówią o uniwersalnym kościele: 1 Koryntian 12.28; 15.9; Ew. Mateusza 16.18; Efezjan 1.22-23; Kolosan 1.18).

© Copyright Got Questions Ministries