www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest konserwatywny judaizm?

Odpowiedź:
Tradycyjną religią Żydów jest judaizm. Współczesny judaizm jest religią, która kładzie większy nacisk na styl życia i wartości niż na przekonania, więc doktryna nie jest tak bardzo podkreślana jak sposób postępowania. Wielu Żydów utrzymuje związek z synagogą i nadal przestrzega pewnych żydowskich praktyk i tradycji, odrzucając jednocześnie wiele doktryn, które mogą być nauczane w ich konkretnym odłamie judaizmu.

Był czas, kiedy ortodoksyjny judaizm był jedyną formą judaizmu. Obecnie judaizm ma trzy główne "gałęzie": Ortodoksyjny (bardzo tradycyjny), Reformowany (znany również jako Liberalny lub Postępowy) i Konserwatywny, który zajmuje środkową ścieżkę między tymi dwoma pierwszymi. Oczywiście istnieją odgałęzienia, wariacje, a nawet hybrydy między trzema głównymi gałęziami. Większość synagog określa się jako jedna z trzech gałęzi, podobnie jak kościół określa się za pomocą nazwy wyznaniowej.

Judaizm konserwatywny jest również znany jako judaizm masorecki ("tradycyjny") poza Ameryką Północną. Judaizm konserwatywny rozwinął się w Niemczech, ale większość jego dzisiejszych wyznawców to Amerykanie. Judaizm konserwatywny zajmuje pozycję pośrednią między judaizmem ortodoksyjnym i reformowanym. "Konserwatywny" nie wskazuje na polityczny sposób myślenia; raczej podkreśla pragnienie zachowania żydowskich tradycji i wartości zamiast ich reformowania. (W rzeczywistości, konserwatywny judaizm ma społeczno-politycznych konserwatystów i liberałów i był naznaczony wewnętrznymi podziałami dotyczącymi tego, jak radzić sobie z kwestiami takimi jak akceptacja LGBTQ). Teoretycznie konserwatywni Żydzi uważają, że ważne jest utrzymanie koszernych wytycznych żywieniowych, a także świąt religijnych i tradycyjnych praktyk religijnych, ale te zwyczaje maleją wśród konserwatywnych Żydów w Stanach Zjednoczonych.

Dla ortodoksyjnych Żydów autorytet halachy jest najważniejszy. Dla Żydów reformowanych najważniejszy jest autorytet autonomicznej jednostki. Dla konserwatywnych Żydów to doświadczenie, wartości i "zbiorowa wola" narodu żydowskiego są najbardziej wiążące. Na przykład przestrzeganie szabatu jest ważne w judaizmie konserwatywnym nie dlatego, że zostało nakazane przez Boga, ale dlatego, że od tysięcy lat jest wyrazem żydowskiej tożsamości. Dla konserwatywnych Żydów halacha, choć wiążąca, podlega rozwojowi w czasie. Można ją zmieniać, ale tylko z wielką ostrożnością. Wiele z tych zmian i rozwoju wynika z doświadczenia i zmieniających się potrzeb narodu żydowskiego. Względy etyczne są ważne, ale są definiowane przez współczesną wrażliwość. Podejmując decyzje, rabini biorą pod uwagę pragnienia swoich kongregacji, zamiast ściśle "postępować zgodnie z księgą". Konserwatywna gałąź wydała oficjalne orzeczenia zezwalające na innowacje (takie jak jazda samochodem do synagogi w szabat), na które ortodoksi nie zezwalają, a reformowani nie potrzebowaliby oficjalnego orzeczenia. "Podstawowe wartości" narodu żydowskiego są ważniejsze niż doktryny teologiczne w judaizmie konserwatywnym. Wsparcie dla narodu izraelskiego jest jedną z tych podstawowych wartości.

Konserwatyści starają się zrównoważyć tradycję z jednej strony ze zmianami i innowacjami z drugiej. Jest to nieco niejednoznaczny standard, więc przekonania i praktyki teologiczne będą się znacznie różnić wśród konserwatystów. W rzeczywistości porozumienie teologiczne nie jest wymagane, ponieważ pluralizm jest wysoko ceniony i unika się dogmatyzmu. Konserwatyści generalnie trzymają się raczej ogólnej doktryny Boga jako Stwórcy i Przewodnika świata, ale niewiele ponad to.

Judaizm konserwatywny, który niegdyś był największą gałęzią judaizmu w Stanach Zjednoczonych, podupada w USA, ale rośnie w Europie. Niektórzy krytycy twierdzą, że szybko staje się on przestarzały. Mimo, że judaizm składa ustne deklaracje uznania dla autorytetu, dostosowuje się on do zmieniających się trendów kulturowych.© Copyright Got Questions Ministries