www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Jezus przyjdzie wśród obłoków (Ks. Objawienia 1.7)?

Odpowiedź:
Ks. Objawienia 1.7 mówi, "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen." Ten werset łączy w sobie dwa inne fragmenty: Ew. Mateusza 26.64 w którym Jezus mówi Sanhedrynowi, że ujrzą Syna "przychodzącego na obłokach nieba" oraz Ks. Zachariasz 12.12, w którym mówi, że mieszkańcy Jerozolimy będą płakać, gdy ujrzą "tego, którego przebodli."

Niektórzy próbowali alegoryzować Ks. Objawienia 1.7 przypisując różne, przenośne znaczenia "obłokom." Ale nie ma potrzeby doszukiwania się tutaj ukrytych znaczeń, bo fragment oznacza to co mówi, podobnie jak te dwa fragmenty które cytuje. Nie ma nic więcej do wyciągnięcia ze stwierdzenia, że "przyjdzie wśród obłoków." To po prostu oznacza, że Jezus pojawi się przed wszystkimi ludźmi gdy powróci na ziemię z niebios.

Po tym jak Jezus przekazał swoim uczniom Wielkie Posłannictwo, "został [Jezus] uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu" (Dz. Apostolskie 1.9). Gdy tak uczniowie stali, wpatrzeni za Panem, dwóch aniołów sie im ukazało i powiedziało do nich, "Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba" (Dz. Apostolskie 1.11). Obłok jest wspomniany przy Jego wstąpieniu do nieba, a obłoki są wspominane przy Jego powrocie z nieba.

© Copyright Got Questions Ministries