www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Jezus jest synem Dawida?

Odpowiedź:
Siedemnaście wersetów Nowego Testamentu opisują Jezusa jako „Syna Dawida.” Pojawia się zatem pytanie, jak Jezus mógł być synem Dawida, skoro Dawid żył jakieś 1000 lat przed Jezusem? Odpowiedź jest taka, Chrystus (Mesjasz) był wypełnieniem proroctw o nasieniu Dawidowym (2 Księga Samuela 7.14-16). Ew. Mateusza w 1 rozdziale podaje genealogiczny dowód na to, że Jezus w swojej linii przodków według ciała, był bezpośrednim potomkiem Dawida przez Józefa, jego ojca w sensie prawnym. Genealogia w 3 rozdziale Ew. Łukasza podaje pokrewieństwo Jezusa od strony jego matki, Marii. Jezus jest bezpośrednim potomkiem Dawida, przez adopcję z Józefa, a z pokrewieństwa krwi z Marią. Przede wszystkim jednak, gdy odnoszono się do Chrystusa jako Syna Dawidowego, oznaczało to odwołanie do jego tytułu mesjanistycznego, do którego odnosiły się proroctwa Starego Testamentu.

Jezus kilkakrotnie został określony słowami „Panie, tyś Synem Dawida”, przez ludzi, którzy przez wiarę szukali miłosierdzia i uleczenia. Kobieta, której córka była opętana demonami (Ew. Mateusza 15.22), dwóch niewidomych ludzi na jego drodze (Ew. Mateusza 20.30) czy ślepy Bartymeusz (Ew. Marka 10.47) wołali do syna Dawida o pomoc. Tytuły jakich używali w odniesieniu do niego, wskazywały na ich wiarę w niego. Nazywając go „Panem” wyrażali i uznawali jego boskość, potęgę i moc, a nazywając go „Synem Dawida”, prorokowali o nim jako Mesjaszu.

Faryzeusze również rozumieli jakie miało znaczenie to, gdy słyszeli jak ludzie nazywali Jezusa „Synem Dawida.” Ale inaczej aniżeli ci, którzy wołali do niego z wiarą, oni byli tak zaślepieni swoją pychą i niezrozumieniem Pism, że nie widzieli tego co ślepi żebrzący ludzie widzieli- że oto tutaj jest Mesjasz, na którego prawdopodobnie czekali całe swoje życie. Nienawidzili Jezusa, ponieważ on nie poważał ich na tyle, jak sądzili że na to zasługiwali. Zatem, gdy usłyszeli ludzi obwołujących Jezusa Zbawicielem, strasznie się rozwścieczyli (Ew. Mateusza 21.15) i knuli jego śmierć (Ew. Łukasza 19.47).

Jezus później wymusza na skrybach i faryzeuszach, aby wytłumaczyli znaczenie tego określenia. Jak to jest możliwe, że Mesjasz jest Synem Dawida, skoro sam Dawid zwraca się do niego „mój Panie” (Ew. Marka 12.35-37)? Oczywiście, nauczyciele prawa nie umieli odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego też Jezus wykazał przywódcom żydowskim ich ignorancję i niezrozumienie tego, co naucza Stary Testament, odnośnie prawdziwej natury Mesjasza, co jeszcze bardziej ich odsuwało od niego.

Jezus Chrystus, jedynym Synem Bożym i jedyną drogą zbawienia świata (Dzieje Apostolskie 4.12), jest również Synem Dawidowym, zarówno w sensie fizycznym jak i duchowym.

© Copyright Got Questions Ministries