www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym?

Odpowiedź:
Wyrażenie „jednorodzony Syn Boży” pojawia się w Ew. Jana 3.16: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny.” Wyrażenie „jednorodzony” jest tłumaczeniem z oryginalnego słowa monogenes, użytego w Grece. Słowo to jest różnie tłumaczone, jako „jeden”, „jedyny”, „jednorodzony.”

To ostatnie wyrażenie „jednorodzony” sprawia trochę problemów. Fałszywi nauczyciele próbowali przeinaczyć to wyrażenie, udowadniając tym samym swoje fałszywe nauczanie, że Jezus Chrystus nie był Bogiem; np. że Jezus nie jest równy Bogu jako Druga Osoba Trójcy Świętej. Widząc słowo „jednorodzony” mówią, że Jezus jest stworzeniem, ponieważ tylko ktoś kto ma jakiś początek w czasie może być „jednorodzony.” To czego zdają się nie dostrzegać, to fakt, że „jednorodzony” jest jedynie tłumaczeniem słowa z Greki. Dlatego, należałoby raczej odnieść się do oryginalnego znaczenia słowa, a nie odnosić się do tłumaczenia przy interpretacji tekstu.

Zatem jakie jest znaczenie słowa monogenes? Zgodnie z tym co podaje Leksykon Grecko-Angielski Nowego Testamentu i inne opracowania Wczesnej Literatury Chrześcijańskiej, słowo monogenes ma dwa podstawowe znaczenia. Pierwsza definicja wskazuje, że jest to „odwołanie się do jedynego, nie posiadającego związku z niczym innym.” Jest to znaczenie wykorzystane w Hebrajczyków 11.17, gdzie autor odnosi się do Izaaka będącego „jednorodzonym synem” Abrahama. Abraham miał więcej aniżeli jednego syna, lecz Izaak był jedynym synem, którego miał z Sary i jedynym synem przymierza.

Druga definicja „odwołuje się do jedynego w swoim rodzaju lub grupie, wyjątkowym w swoim rodzaju.” To znaczenie jest zastosowane w Ew. Jana 3.16. W rzeczywistości, Jan jest jedynym autorem Nowego Testamentu, który używa tego słowa w odniesieniu do Jezusa (zobacz Ew. Jana 1.14, 18; 3.16, 18; 1 Jana 4.9). Jan był szczególnie zainteresowany, aby pokazać, że Jezus jest Synem Bożym (Ew. Jana 20.31) i wykorzystuje to słowo, aby podkreślić, że Jezus jest wyjątkowym Synem Bożym- mając z Bogiem tą samą naturę jako Bóg- w przeciwieństwie do wierzących, którzy stają się synami i córkami Boga przez wiarę.

Podstawą użycia terminów „Ojciec” i „Syn” jest wskazanie na Boga i Jezusa, jako różne Osoby Trójcy Świętej, aby nam pomóc zrozumieć relację między nimi. Jeśli potrafisz zrozumieć relację pomiędzy ziemskim ojcem i synem, to będziesz w stanie (w jakimś stopniu) pojąć relację pierwszej i drugiej Osoby Trójcy Świętej. Analogia ta jednak nie sprawdza się, gdy nadużywa jej nauczając- jak niektóre sekty chrześcijańskie (np. Świadkowie Jehowy)- że Jezus był dosłownie „jednorodzonym”, w tym sensie, że był „stworzony” przez Boga Ojca (stworzeniem Bożym).

© Copyright Got Questions Ministries