www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest Niebo?

Odpowiedź:
Niebo jest rzeczywistym miejscem opisanym w Biblii. Samo słowo „niebo” użyte jest 276 razy w Nowym Testamencie. Pismo Święte wskazuje na trzy nieba. Apostoł Paweł był „pochwycony do trzeciego nieba”, lecz zakazano mu opowiadania o tym, czego tam doświadczył (2 Koryntian 12.1-9).

Jeśli trzecie niebo istnieje, to muszą istnieć dwa pozostałe. Do pierwszego często odnosi się Stary Testament, jako „niebios” czy „firmamentu.” To niebo posiada chmury, obszar po którym latają ptaki. Drugie niebo jest sklepieniem na którym pojawiają się gwiazdy, planety i inne obiekty niebieskie (1 Księga Mojżeszowa 1.14-18).

Trzecie niebo, którego lokalizacja nie jest znana, jest miejscem w którym przebywa Bóg. Jezus obiecał, że przygotuje miejsce w niebie dla wierzących chrześcijan (Ew. Jana 14.2). Niebo jest także miejscem przeznaczenia starotestamentowych świętych, którzy zasnęli z nadzieją na przyjście Odkupiciela (Efezjan 4.8). Każdy kto weń wierzy nie zginie, lecz będzie miał żywot wieczny (Ew. Jana 3.16).

Apostołowi Janowi zostało objawione i pokazane niebiańskie miasto (Księga Objawienia 21.10-27). Jan zaświadczył, że niebo (nowa ziemia) przepełnione jest „chwałą Bożą” (Księga Objawienia 21.11), obecnością samego Boga. W niebie nie ma nocy, gdyż sam Pan jest światłością, słońce i księżyc nie są już potrzebne (Księga Objawienia 22.5).

Miasto przepełnione blaskiem drogich kamieni i lśniącego kryształu jakby jaspisu. Niebo miało dwanaście bram (Księga Objawienia 21.12) i dwanaście kamieni węgielnych (Księga Objawienia 21.14). Raj Ogrodu Eden zostanie odnowiony: rzeka wody żywota wolno płynie, a drzewo życia nadal jest dostępne, wydając co miesiąc swój owoc z liśćmi, które „uzdrawiają narody” (Księga Objawienia 21.1-2). Mimo wielkiej elokwencji Jana w jego próbie opisania nieba, rzeczywistość nieba przekracza wszelkie wyobrażenie człowieka (1 Koryntian 2.9).

Niebo jest miejscem, gdzie „nie będzie” wielu rzeczy. Nie będzie tam łez, nie będzie bólu, nie będzie smutku (Księga Objawienia 21.4). Nie będzie już oddzielenia, gdyż śmierć nie będzie miała mocy (Księga Objawienia 20.6). Najwspanialszą kwestią dotyczącą nieba jest obecność naszego Pana i Zbawiciela (1 Jana 3.2). Będziemy twarzą w twarz z Barankiem Bożym, który nas umiłował i poświęcił samego siebie, abyśmy mogli cieszyć się wieczną społecznością z nim w niebie.

© Copyright Got Questions Ministries