www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Gdzie pójdziesz po śmierci?

Odpowiedź:
Biblia w jasny sposób naucza, że istnieją tylko dwie możliwości odnośnie tego co wydarzy się z nami po naszej śmierci: albo pójdziemy do nieba albo do piekła. Biblia również w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia, że każdy z nas może mieć wpływ na to gdzie pójdzie po śmierci. Jak? Przeczytaj nasz artykuł.

Po pierwsze, mamy kwestię problemu. Wszyscy zgrzeszyli (Rzymian 3.23). Dopuściliśmy się różnych złych rzeczy, niemoralnych (Ks. Kaznodziei Salomona 7.20). Nasz grzech oddziela nas od Boga, a gdy nie zostanie ten problem rozwiązany, to nasz grzech sprawia, że jesteśmy na wieki oddzieleni od Boga (Ew. Mateusza 25.46; Rzymian 6.23a). To wieczne oddzielenie od Boga jest piekłem, opisanym w Biblii jako wieczne jezioro ognia (Ks. Objawienia 20.14-15).

Teraz pozostaje kwestia rozwiązania. Bóg stał się człowiekiem pod postacią Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.1 14; 8.58; 10.30). Żył bezgrzesznym życiem (1 Piotra 3.22; 1 Jana 3.5) i dobrowolnie poświęcił swoje życie za nas (1 Koryntian 15.3; 1 Piotra 1.18-19). Zapłacił On karę na nasze grzechy (2 Koryntian 5.21). Bóg ofiaruje nam zbawienie i przebaczenie jako dar (Rzymian 6.23b), który otrzymujmy przez wiarę (Ew. Jana 3.16; Efezjan 2.8-9). „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16.31). Zaufaj Jezusowi jako Zbawicielowi, polegając jedynie na jego ofierze, która jest karą za nasze grzechy i, zgodnie ze Słowem Bożym, otrzymując obietnicę życia wiecznego w niebie.

Gdzie pójdziesz gdy umrzesz? Zależy to od Ciebie. Bóg daje Tobie wybór. Bóg zaprasza Cię, abyś do niego przyszedł. To jest osobiste wezwanie.

Jeśli czujesz, że Bóg pociąga Cię do siebie przez wiarę w Chrystusa (Ew. Jana 6.44), przyjdź do Zbawiciela. Jeśli Bóg zdejmuje zasłonę z Twoich oczu i usuwa Twoją duchową ślepotę (2 Koryntian 4.4) spójrz na Zbawiciela. Jeśli doświadczasz ożywienia tego, co niegdyś było martwe (Efezjan 2.1), to przyjdź do Zbawiciela.

Gdzie pójdziesz gdy umrzesz? Do nieba czy do piekła? Poprzez Jezusa Chrystusa można uniknąć piekła. Przyjmij Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, a niebo stanie się Twoim wiecznym przeznaczeniem. Jeśli podejmiesz jakąkolwiek inną decyzję, to doświadczysz wiecznego oddzielenia od Boga w piekle (Ew. Jana 14.6; Dzieje Apostolskie 4.12).

Jeśli teraz już rozumiesz jakie dwie możliwości istnieją dla człowieka po jego śmierci, a chciałbyś zaufać Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, upewnij się, że rozumiesz i wierzysz w to, zwróć się do Boga tymi słowami: „Boże, wiem, że jestem grzesznikiem, i wiem, że z powodu mojego grzechu zasługuję na wieczne oddzielenie od Ciebie. Mimo, iż na to nie zasługuję, dziękuję za Twoją miłość i ofiarę zapłaconą za moje grzechy przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy i ufam, że mnie zbawił. Od tej chwili proszę Cię, abyś mnie prowadził, abym mógł żyć dla Ciebie a nie dla grzechu. Pomóż mi dalej żyć z wdzięcznością za cudowne wybawienie jakie zapewniłeś. Dziękuję Jezu, że mnie zbawiłeś.”

© Copyright Got Questions Ministries