www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest eschatologia wypełniona?

Odpowiedź:
Eschatologia wypełniona jest teorią utrzymującą, że fragmenty prorocze w Nowym Testamencie nie odnoszą się do przyszłości; raczej odnoszą się do służby Jezusa i Jego trwałego "dziedzictwa" w kościele. Zgodnie z eschatologią wypełnioną, wszystkie biblijne proroctwa na temat królestwa zostały spełnione za życia Jezusa. Gdy Jezus powiedział, "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże..." (Ew. Marka 1.15), miał na myśli, że powinniśmy rozumieć, że królestwo jest obecne, rzeczywistość ta jest obecnie doświadczana raczej aniżeli odległe, przyszłe wydarzenie. Eschatologia wypełniona została przedstawiona przez liberalnego teologa C.H. Dodda w jego książce z 1935 r., The Parables of the Kingdom [polskie wydanie: "Przypowieści o Królestwie", Instytut Wydawniczy PAX z 1981r.] i spopularyzowana w jego późniejszych pismach.

Wypełniona eschatologia mówi, że "przyszłe" wydarzenia przepowiedziane w Biblii nie są już w ogóle kwestią przyszłości; zostały spełnione przez Jezusa lub są spełniane w kościele. Biblia mówi, że Mesjasz przyjdzie- i przyszedł, gdy Jezus narodził się w Betlejemie. Biblia mówi, że Bóg będzie sądził grzechy świata- i tak uczynił, gdy Jezus umarł na krzyżu. Biblia mówi, że umarli powstaną- i tak się stało, gdy Jezus wzbudził Łazarza i innych z grobu. Co z proroctwami biblijnymi odnośnie drugiego przyjścia (Jezusa), Jego panowania i wywyższenia Jezusa? Wypełniona eschatologia również to obejmuje- wszystko to zostało spełnione w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa. Eschatologia została wypełniona.

Zgodnie z wypełnioną eschatologią, nauka eschatologii nie obejmuje zakończenia świta, ale światowe "odrodzenie", gdy Jezus ustanawia standardy, a Jego naśladowcy nadal żyją Jego ponadczasowymi zasadami. Zwolennicy eschatologii wypełnionej nie wyczekują pochwycenia, drugiego przyjścia czy światowego wylania Bożego sądu. Zamiast tego, skupiają się na tym co Jezus powiedział i zrobił; wszystko inne jest nieistotne.

W pewnym sensie wypełniona eschatologia powiązana jest z pełnym preteryzmem, nauczaniem, że wszystkie proroctwa biblijne dotyczące czasów ostatecznych już się wypełniły; i do teologii „Królestwa obecnego”, która mówi, że już żyjemy w królestwie Bożym i możemy korzystać z obietnic związanych z królestwem, kiedy tylko zechcemy.

Fakt, że eschatologia wypełniona została sformułowana przez liberalnego teologa- i trwa jako ulubiona doktryna w kręgach liberalnych- powinna być wystarczającym powodem by wzbudzić naszą ostrożność. Ale znacznie ważniejsze niż to jest porównywanie doktryny eschatologii wypełnionej do tego co mówi Biblia i co wiemy, że jest prawdą w odniesieniu do wydarzeń światowych. Oczywiście, istnieją pewne aspekty eschatologii, które zostały "zrealizowane" czy wypełnione. Ale nie wszystko. Sam Jezus mówił o "czasie obecnym" i "świecie przyszłym żywota wiecznego" (Ew. Łukasza 18.30), dając swoim uczniom nadzieję na przyszły czas odmienny od obecnego." Gdy Jezus wstąpił do nieba, aniołowie powiedzieli uczniom, "Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba" (Dz. Apostolskie 1.11). Słowa aniołów jasno wskazują na wciąż przyszłe wydarzenia w eschatologii, dając uczniom coś, czego mają wyczekiwać (zobacz Tytusa 2.13).

Gdy Jezus powiedział, "przybliżyło się Królestwo Boże" (Ew. Marka 1.15), nie mówił, że w tym czasie wypełnia wszystkie proroctwa. Zamiast tego, Jezus wskazywał na dowody, że On jest Mesjaszem. Za każdym razem, gdy Jezus mówił i działał w mocy Bożej, królestwo było w pewnym sensie "obecne"; za każdym razem, gdy Jezus uzdrawiał sparaliżowanego czy wyganiał demona, niebo dotykało ziemi. Jezus dawał przedsmak wspaniałych rzeczy, które będą w królestwie Bożym. Immanuel rzeczywiście przyszedł, aby wykupić zniewolony Izrael.

Istniały niektóre obietnice związane z przyjściem Jezusa, które się nie spełniły przy Jego pierwszym adwencie. Sam Pan to potwierdził w Ew. Łukasza 4. Kiedy Jezus stoi, aby odczytać z Ks. Izajasza w synagodze w Nazaret, twierdzi, że jest spełnieniem kilku mesjańskich proroctw: głosi dobrą wieść dla biednych, oferuje wolność dla więźniów i przejrzenie dla ślepych, uwalnia zniewolonych i ogłasza rok łaski Pańskiej (Ew. Łukasza 4.18-19; por. Ks. Izajasza 61.1-2). Ale potem Jezus kończy czytanie w połowie i przekazuje zwój przełożonemu synagogi. "Dziś" Jezus mówi, "wypełniło się to Pismo w uszach waszych" (Ew. Łukasza 4.21). Jezus nie przeczytał całości tego fragmentu Pisma Świętego. Istniały inne części eschatologii Izajasza, które nie wypełniły się jeszcze tego dnia, mianowicie, "dzień pomsty naszego Boga" (Ks. Izajasza 61.2). Coś więcej było przepowiedziane, coś, co Jezus zostawił do spełnienia w innym dniu. Innymi słowy, Jezus nauczał „niewypełnionej” eschatologii.

Istnieje wiele rzeczy przepowiedzianych w Biblii, które jeszcze się nie wydarzyły. Wyczekujemy ich spełnienia w pewnej nadziei, że Bóg jest wierny i nie może kłamać. Próba interpretowania proroctw biblijnych jako niedosłownych, co musi czynić wypełniona eschatologia, jest sprzeczna z zasadami dobrej interpretacji Biblii.

© Copyright Got Questions Ministries