www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak eksplozja kambryjska wpisuje się w ramy kreacjonizmu młodej ziemi?

Odpowiedź:
Skorupa ziemska składa się z wielu warstw skał zawierających skamieniałości. Kiedyś wierzono, że najniższą warstwą skał zawierających skamieniałości był kambr i że skała prekambryjska była całkowicie pozbawiona jakichkolwiek skamieniałości. Obecnie wiadomo, że w prekambrze istnieje kilka, choć bardzo niewiele, prymitywnych skamieniałości. Ale dopiero w warstwie kambru znajdujemy nagły wybuch życia.

"Eksplozja kambryjska" odnosi się do nagłego pojawienia się większości znanych na świecie typów zwierząt, wszystko w bardzo krótkim okresie czasu geologicznego (według konwencjonalnego standardu). Nagłe pojawienie się tak wielu głównych innowacji w podstawowych strukturach znanych form zwierzęcych zawsze było nieco problematyczne dla Darwinowskiej teorii stopniowych innowacji. Ale w jaki sposób eksplozja kambryjska pasuje do ram kreacjonizmu młodej Ziemi?

Stanowisko starej ziemi jest takie, że zdecydowana większość warstw Ziemi reprezentuje długie epoki, zazwyczaj miliony lat, a skamieniałości znalezione w niższych warstwach ewoluowały przed tymi znalezionymi w górnych warstwach. Stanowisko młodej ziemi jest takie, że prawie wszystkie warstwy od okresu kambru wzwyż zostały zdeponowane w stosunkowo krótkim czasie w wyniku katastrofalnego globalnego potopu i późniejszych klęsk żywiołowych, a kolejność znajdowania sk

amieniałości jest wynikiem mechaniki hydrologicznej (na przykład sortowanie hydrologiczne, zjawisko polegające na spontanicznym osadzeniu się brudu w warstwach po wyrzuceniu go z wody). Wyraźna obecność tak wielu znanych na świecie typów zwierząt w dolnej warstwie nie potwierdza ani nie obala jednego czy drugiego stanowiska.Tak więc zwolennicy młodej ziemi polegają na innych fizycznych dowodach, aby uzasadnić swoją tezę, w tym na skamielinach poliwarstwowych (tj. skamieniałościach przechodzących przez wiele rodzajów podłoża), przemieszczone skamieniałości i brakujące skamieniałości i warstwy, brak erozji między warstwami, niedobór bioturbacji, niezakłócone płaszczyzny podłoża, ograniczony zakres niezgodności, deformacje miękkich osadów, dobrze zachowane cechy powierzchni między warstwami itp.

Istnieje na przykład, wiele przemieszczonych skamieniałości. Czasami warstwy skalne zawierające coś, co uważa się za starsze skamieniałości, znajdują się nad warstwami skał, które zawierają coś, co uważa się za młodsze skamieniałości (młodsze skamieniałości powinny znajdować się nad starszymi). Rozwiązaniem dla darwinowskich geologów jest argumentacja, że warstwy zawierające zagubione skamieniałości zostały przemieszane w wyniku jakiegoś naturalnego procesu geologicznego. Następnie logicznie reorganizują rozbieżne skamieliny i warstwy skał, stosując zakładaną kolejność, w jakiej stworzenia miały ewoluować; tj. ten organizm miał ewoluować przed tym, więc idzie tutaj na dół, podczas gdy ten organizm miał ewoluować po tym, więc idzie tutaj na górę itd. Następnie biolodzy darwinowscy odwracają się i używają ewolucyjnego postępu opracowanego przez geologów jako dowodu na ewolucyjny postęp, który geolodzy wykorzystali do uporządkowania warstw. Jest to oczywiście rozumowanie okrężne.

Podsumowując, każdy światopogląd czy to kreacjonizm młodej ziemi, kreacjonizm starej ziemi czy ewolucja Darwina zmaga się w pewnym sensie z wyjaśnieniem Eksplozji Kambryjskiej. W żadnym razie jednak, Eksplozja Kambryjska nie przeczy kreacjonizmowi młodej ziemi. W rzeczywistości, kreacjonizm ma być może najbardziej zrozumiałe wyjaśnienie Eksplozji kambryjskiej, związane z globalnym potopem. W każdym razie dowody na Eksplozję Kambryjską nie są powodem, by wątpić w prawdziwość relacji o stworzeniu zawartej w 1 Ks. Mojżeszowej (1 Ks. Mojżeszowa rozdziały 1-2, 6-8).

© Copyright Got Questions Ministries