www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego istnieją dwa różne opisy aktu stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej?

Odpowiedź:
1 Księga Mojżeszowa 1.1 mówi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Później w 1 Księdze Mojżeszowej 2.4 wydaje się, że pojawia się drugi, inny opis aktu stworzenia. Koncepcja tych dwóch różniących się relacji aktu stworzenia jest powszechnym niezrozumieniem tych dwóch fragmentów, które w rzeczywistości opisują te same wydarzenia aktu stworzenia. Nie występuje między nimi różnica ani w kwestii kolejności według której rzeczy zostały stworzone, ani też nie są one ze sobą sprzeczne. 1 Księga Mojżeszowa, rozdział 1 opisuje „sześć dni aktu stworzenie” (siódmy dzień jako odpoczynek), 2 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej dotyczy tylko jednego dnia spośród całego tygodnia aktu stworzenia- szóstego dnia- i nie ma w tym sprzeczności.

W 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej autor skupia się na przebiegu wydarzeń aż do szóstego dnia, kiedy Bóg uczynił człowieka. W 1 rozdziale, autor 1 Księgi Mojżeszowej przedstawia akt stworzenia człowieka w szóstym dniu jako moment kulminacyjny czy moment przełomowy w akcie stworzenia. Później, w drugim rozdziale, autor podaje więcej szczegółów odnośnie stworzenia człowieka.

Istnieją dwa główne twierdzenia dotyczące sprzeczności pomiędzy rozdziałem 1 a 2 z 1 Księgi Mojżeszowej. Drugi odnosi się do życia roślin. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 opisuje jak Bóg tworzy roślinność trzeciego dnia. 1 Księga Mojżeszowa 2.5 stwierdza, że zanim stworzony został człowiek „nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę.” Zatem, o co chodzi? Czy Bóg stworzył roślinność trzeciego dnia zanim stworzył człowieka (1 Księga Mojżeszowa rozdział 1), czy po tym jak stworzył człowieka (1 Księga Mojżeszowa rozdział 2)? Hebrajskie wyrazy użyte w odniesieniu do „roślinności” w tych dwóch fragmentach są inne. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 używa terminu, który odnosi się do roślinności jako takiej. Natomiast 1 Księga mojżeszowa 2.5 używa dokładniejszego terminu, który odnosi się do roślinności wymagającej uprawy, np. pielęgnacji ze strony człowieka, ogrodnika. Fragmenty te nie są ze sobą sprzeczne. 1 Księga Mojżeszowa 1.11 opisuje Boga tworzącego roślinność, a 1 Księga Mojżeszowa 2.5 mówi o Bogu sprawiającym, że roślinność „nieuprawna” wzrastała dopiero potem jak został stworzony człowiek.

Drugie twierdzenie rozbieżności odwołuje się do świata zwierzęcego. 1 Księga Mojżeszowa 1.24-25 opisuje Bogu tworzącego świat zwierzęcy szóstego dnia, zanim został stworzony człowiek. 1 Księga Mojżeszowa 2.19, w niektórych tłumaczeniach zdaje się opisywać jak Bóg tworzy zwierzęta po tym jak stworzył człowieka. Aczkolwiek dobre i wiarygodne wytłumaczenie 1 Księgi Mojżeszowej 2.19-20 mówi: „Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia.” Tekst nie mówi o tym, że Bóg stworzył człowieka, później zwierzęta, które później przyprowadził do człowieka. Tekst raczej mówi o tym, że „Utworzył [wcześniej] więc Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta i przyprowadził do...” Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Szóstego dnia, Bóg stworzył zwierzęta, później człowieka, a później przyprowadził zwierzęta do człowieka, pozwalając aby je wszystkie nazwał.

Rozważając na początku te dwa opisy aktu stworzenia oddzielnie, a potem łącząc je razem, widzimy że Bóg opisuje po kolei cały akt stworzenia w 1 Księdze Mojżeszowej w rozdziale 1, a później dokładniej opisuje najważniejsze szczegóły, te dotyczące szóstego dnia w 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności, jest to pewien zabieg literacki, opisujący wydarzenia od ogółu do szczegółu.

© Copyright Got Questions Ministries