www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest duchowy dar wiary?

Odpowiedź:
Duchowy dar wiary znajdujemy w liście darów Ducha Świętego zapisanej w 1 Koryntian 12. Werset 9 mówi, że niektórzy mają dar wiary, ale sam dar nie jest dokładnie opisany. Wszyscy wierzący obdarowani są przez Boga wiarą zbawienia będącej jedynym źródłem zbawienia (Efezjan 2.8-9), ale nie wszyscy wierzący mają duchowy dar wiary. Podobnie jak pozostałe dary Ducha Świętego, duchowy dar wiary został udzielony "dla wspólnego dobra", co oznacza że ma budować ciało Chrystusa (1 Koryntian 12.7).

Dar wiary może być zdefiniowany jako szczególny obdarowanie, kiedy Duch zapewnia chrześcijan o wyjątkowej pewności co do Bożych obietnic, jego mocy i obecności, dzięki czemu wierzący mogą znieść nawet heroiczne próby ze względu na przyszłe dzieła Boże w życiu kościoła. Duchowy dar wiary przejawia się u człowieka z silnym i niezachwianym zaufaniem w Boga, Jego Słowo i Jego obietnice. Przykłady ludzi obdarzonych darem wiary znajdujemy w 11 rozdziale Hebrajczyków. "Bohaterowie wiary" jak często określa się ten fragment, opisuje ludzi których wiary była niezwykła, uzdalniająca ich do niesamowitych, ponadnaturalnych rzeczy. Czytamy tutaj o Noem, poświęcającym 120 lat na zbudowanie wielkiej Arki, gdy jeszcze nikt nie znał jeszcze deszczu na świecie czy historia Abrahama ufającego, że zostanie ojcem, gdy naturalna zdolność do rodzenia dzieci przez jego żonę przeminęła. Bez szczególnego Bożego daru wiary, tego rodzaju rzeczy byłyby niemożliwe.

Podobnie jak w przypadku innych darów duchowych, dar wiary udzielany jest niektórym chrześcijanom, aby używali go do budowania innych w ciele Chrystusa. Ci, którzy mają dar wiary są inspiracją dla swoich braci w wierze, ukazując prostą ufność w Boga, która przejawia się we wszystkim co mówią i robią. Niesamowicie wierni ludzie pokazują pokorną bojaźń Bożą i poleganie na Bożej obietnicy, często tak wielką, że uważani są przez innych za nieustraszonych i gorliwych wierzących. Są mocno przekonani, że wszelkie przeciwności dla Ewangelii i Bożych celów zostaną przezwyciężone, posiadają taką pewność że Bóg doprowadzi do wypełnienia swoich zamiarów, że często uczynią znacznie więcej w rozgłaszaniu królestwa Bożego, aniżeli najbardziej utalentowani i wykształceni kaznodzieje czy nauczyciele.

Podsumowując, Bóg obdarzył wszystkich chrześcijan wiarą zbawienia. Duchowy dar wiary jest udzielany komuś, kto przejawia niesamowite pokłady wiary w swojej relacji z Chrystusem i kto, poprzez swoją wiarę, staje się radością i zachęceniem dla innych.

© Copyright Got Questions Ministries