www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg zadaje pytania skoro jest wszechwiedzący?

Odpowiedź:
Bóg jest wszechwiedzący- On wszystko wie. Widzimy również w Piśmie Świętym, że Bóg zadaje pytania. W Ogrodzie Eden, Bóg pyta Adama gdzie jest i co uczynił (1 Ks. Mojżeszowa 3.9, 11). W niebie, pyta szatana gdzie był (Ks. Joba 1.7). Na pustyni, Bóg pyta Mojżesza co trzyma w swojej ręce (2 Ks. Mojżeszowa 4.2). W tłumie, w drodze do domu Jaira, Jezus pyta kto go dotknął (Ew. Marka 5.30). Będąc wszechwiedzącym, Bóg znał już odpowiedzi na te pytania. Bóg "zna tajemnice serca" (Psalm 44.22; tłum. Biblia Poznańska). Zatem, dlaczego pyta?

Pytania jakie Bóg zadaje zawsze spełniają cel. On nie zadaje pytań, aby otrzymać informację, skoro już posiada wszystkie informacje; Jego pytania służą innemu celowi i ten cel różni się w zależności od kontekstu pytania i potrzeb tej osoby do której skierowane jest pytanie.

Po tym jak Adam i Ewa zjedli zakazany owoc i ukryli się przed Bogiem, Bóg zawołał, "Gdzie jesteś?" (1 Ks. Mojżeszowa 3.9). Oczywiście, Bóg znał dokładne położenie Adama; nie o to chodziło w tym pytaniu. Pytanie miało na celu wyciagnięcie Adama z ukrycia. Bóg mógł przystąpić z gniewem do swojego grzesznego stworzenia, wypowiadając ostre słowa potępienia i natychmiastowego sądu, ale tego nie uczynił. Zamiast tego, Bóg zwrócił się do Adama z pytaniem, pokazując swoją łaskę, łagodność i pragnienie pojednania.

Gdy nauczamy młodego ucznia podstaw arytmetyki, nauczyciel może zapytać, "Ile to jest 2+2?". Nauczyciel nie pyta dlatego, że nie zna odpowiedzi, ale dlatego że chce skupić uwagę uczniów, aby od razu się nad tym zastanowili. Gdy Bóg pytał Adama, "Gdzie jesteś" celem tego pytania było, po części, skupienie uwagi Adama na problemie, w który popadli wraz ze swoją żoną.

Inne pytania Boga w Piśmie Świętym mogą mieć inne cele. W Ks. Joba 38-41 Bóg nieustannie podkreśla nieobecność Joba, gdy zakładane były fundamenty ziemi (Ks. Joba 38.4), czy niezdolność Joba do łowienia potworów morskich (Ks. Joba 41.1). Oczywiste jest, że tutaj Bóg używa pytań jako narzędzia instruującego na podkreślenie Jego własnej mocy i suwerenności.

Powtarzające się pytanie Boga skierowane do Jonasza, "Czy to słuszne, tak się gniewać?" (Ks. Jonasza 4.4, 9) zostało użyte, aby skłonić Jonasza do oceny własnego postępowania. Boże pytanie skierowane do Eliasza, "Co tu robisz, Eliaszu?" (1 Ks. Królewska 19.9) wskazało, jak Eliasz odsuwał się od wypełniania Bożego celu dla jego życia. Boże pytanie w obecności Izajasza, "Kogo poślę? I kto tam pójdzie?" (Ks. Izajasza 6.8) miało za cel nakłonienia proroka do zgłoszenia się na ochotnika.

Podczas ziemskiej służby, Jezus często zadawał pytania. Dobry nauczyciel będzie wykorzystywał pytania strategiczne ułatwiające proces nauki, a Jezus był Nauczycielem- Mistrzem. Jezus niekiedy zadawał pytania, aby stworzyć możliwość uczenia się: "Za kogo mnie ludzie uważają?" (Ew. Marka 8.27). Lub aby skupić uwagę słuchaczy na czymś ważnym: "Co napisano w zakonie? Jak czytasz?" (Ew. Łukasza 10.26). Lub do szybkiego zbadania wnętrza: "Chcesz być zdrowy?" (Ew. Jana 5.6). Lub aby pobudzić do głębszego myślenia: "On zaś, spojrzawszy na nich, rzekł: Cóż więc znaczy to, co napisane: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym?" (Ew. Łukasza 20.17). Lub aby ukazać wiarę: "Kto się mnie dotknął?" (Ew. Łukasza 8.45). Lub aby stworzyć możliwość przekazania dobrej nowiny: "Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo szukasz?" (Ew. Jana 20.15).

Bóg jest Ojcem, który używa języka, aby uczyć w kontekście relacji. On jest Nauczycielem, który używa pytań, aby zaangażować swoich uczniów, zmusić ich do myślenia i wskazać im na prawdę. Gdy zadaje pytanie, to nie dlatego, że nie zna odpowiedzi, ale dlatego, że chce abyśmy ją poznali.

© Copyright Got Questions Ministries