www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego istnieje tak wiele chrześcijańskich denominacji?

Odpowiedź:
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozróżnić kwestie denominacji w obrębie ciała Chrystusa od kultów niechrześcijańskich i fałszywych religii. Prezbiterianie czy Luteranie są przykładami denominacji w ciele Chrystusa. Mormoni czy Świadkowie Jehowy są grupami kultów religijnych (grup, które twierdzą że są chrześcijanami, lecz zaprzeczają jednemu lub kilku podstawowym elementom wiary chrześcijańskiej). Islam czy Buddyzm to całkowicie odrębne religie (religie niechrześcijańskie).

Powstanie różnych denominacji w chrześcijaństwie związane jest z Reformacją, ruchem „reformacyjnym” Kościoła Rzymskokatolickiego w XVI wieku, z którego wywodzą się cztery główne gałęzie Protestantyzmu: Luteranie, Reformowani, Anabaptyści i Anglikanie. Przez wieki w samych tych gałęziach powstały nowe denominacje.

Denominacje luterańskie wywodzą się od imienia Marcina Lutra i jego nauczania. Metodyści przejęli swoją nazwę od założyciela John’a Wesley’a, który zdobył rozgłos dzięki swoim „metodom” wzrostu duchowego. Prezbiterianie wywodzą się ze stylu przywództwa w kościele, pochodzącego od greckiego słowa ‘prezbiteros’ oznaczającego starszych. Nazwa Baptyści wskazuje szczególne znaczenie ‘baptidzo’- chrztu w wieku dojrzałym. Każda denominacja różni się w swojej doktrynie wyróżniając się spośród innych, np. sposobem udzielania chrztu; dostępnością pamiątki Wieczerzy Pańskiej dla wszystkich lub tylko dla tych, których świadectwo mogą potwierdzić liderzy kościoła; różnicą między suwerennością Boga a wolnością woli w kwestii zbawienia, przyszłością Izraela a kościoła; pochwyceniem- wyznając pretrybulacjonizm czy postrybulacjonizm; istnieniem darów „znaków” w czasach obecnych itd. Sednem tych różnic nie jest Chrystus, jako Pan i Zbawiciel, lecz raczej różnice w poglądach ludzi szczerze wierzących, którzy pragną szukać i wielbić Boga- w zgodzie z wyznawaną doktryną, swoim sumieniem i poznaniem Słowa Bożego.

Istnieje wiele różnych denominacji w obrębie Chrześcijaństwa. W ramach oryginalnych, głównych linii denominacyjnych- wspomnianych powyżej- powstały różne odłamy, takie jak: Kościoły Zielonoświątkowe (Assemblies of God), Alians Kościołów Ewangelikalnych (Christian and Missionary Alliance), Kościół Nazareński (Nazarenes)- [przyp. tłum. wywodzący się od Metodystów], Kościół Wolnych Chrześcijan (Evangelical Free), Niezależne Kościoły Biblijne (independent Bible churches) i inne. Niektóre denominacje nieznacznie różnią się między sobą i dotyczy to przeważnie odmiennego stylu muzyki podczas uwielbienia związanego z gustami czy preferencjami chrześcijan. Pamiętajmy jednak, że jako chrześcijanie musimy być jednomyślni w wierze, a dowolność związana z chrześcijańskim stylem uwielbienia podczas nabożeństwa jest kwestią drugorzędną. Swoboda ta wpływa na „różnorodność” w samym chrześcijaństwie. Kościół Prezbiteriańki w Ugandzie będzie miał odmienny styl uwielbienia od Kościoła Prezbiteriańskiego w Kolorado, lecz doktryny ich nauczania będą praktycznie niezmienne. Różnorodność jest czymś dobrym, lecz brak jedności nie. Jeśli dwa kościoły nie są zgodne co do doktryny, to potrzebne są rozmowy i ustalenia na podstawie Pisma Świętego. Rodzaj wychowywania „żelazo ostrzy się żelazem” (Przypowieści Salomona 27.17) jest z pożytkiem dla każdego. Jeśli dotyczy to kwestii odmiennego stylu uwielbienia to mogą pozostać przy swoim. Ten rodzaj rozdzielności nie zwalnia jednak chrześcijan z okazywania sobie wzajemnej miłości (1 Jana 4.11-12) i jedności w ciele Chrystusa (Ew. Jana 17.21-22).

© Copyright Got Questions Ministries