www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest pożądanie? Co Biblia mówi o pożądaniu? Jaka jest różnica pomiędzy atrakcyjnością a pożądaniem?

Odpowiedź:
Definicja pożądania brzmi 1) intensywne i nieopanowane pragnienie seksualne, albo 2) przytłaczające poczucie ochoty czy pragnienia. Biblia mówi o pożądaniu w kilku miejscach. 2 Ks. Mojżeszowa 20.14, 17 „Nie cudzołóż… Nie pożądaj domu bliźniego swego; nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” lub Ew. Mateusza 5.28 „A ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.” A także Księga Joba 31.11-12: „Bo to jest czyn sprośny i występek karygodny. Bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia, i mógłby pochłonąć całe moje mienie.”

Pożądanie dąży przede wszystkim do zabiegania o własną przyjemność i często prowadzi do niezdrowych działań by wypełnić pragnienia pomijając przy tym wszelkie konsekwencje. Pożądanie dotyczy posiadania i chciwości. Wiara chrześcijańska dotyczy bezinteresowności i odznacza się świętym życiem (Rzymian 6.19, 12.1-2; 1 Koryntian 1.2, 30, 6.19-20; Efezjan 1.4, 4.24; Kolosan 3.12, 1 Tesaloniczan 4.3-8, 5.23; 2 Tymoteusza 1.9, Hebrajczyków 12.14; 1 Piotra 1.15-16). Celem każdej osoby, która powierzyła swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest codzienne dążenie by stawać się bardziej podobnym do Pana. Oznacza to porzucenie starego sposobu życia, w którym panował grzech i podporządkowanie swoich myśli i czynów standardom opisanym w Piśmie Świętym. Pożądanie jest sprzeczne z tym ideałem.

Nikt nigdy w życiu doczesnym nie osiągnie doskonałości czy bezgrzeszności, ale mimo to, jest to wciąż cel o który zabiegamy. Biblia w jasny sposób stwierdza to w 1 Tesaloniczan 4.7-8 „Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego.” Jeśli pożądanie jeszcze nie owładnęło twojego serca i umysłu, doskonal się w życiu by żyć bez wyrzutów i zwalczać pokusy pożądania. Jeśli obecnie zmagasz się z pożądaniem, to nadszedł czas by wyznać grzech Bogu i poprosić Go o jego interwencję w Twoim życiu, by świętość stała się znakiem rozpoznawczym Twojego życia.

© Copyright Got Questions Ministries