www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak DNA wskazuje na istnienie Stworzyciela?

Odpowiedź:
Przez wieki, wierzący w Boga zgromadzili wiele argumentów próbując ukazać istnienie Boga. Wiele argumentów kosmologicznych, ontologicznych i moralnych zostało rozwiniętych i dopracowanych z dużym sukcesem. Jednym z często dyskutowanych argumentów teistycznych był projekt. Argument dotyczący projektu miał wielu znaczących zwolenników od Platona po Tomasza z Akwinu i nie tylko.

Chociaż kilka wersji argumentacji dotyczących projektu jest słusznych i dla wielu przekonujących, to niedawne odkrycia na poziomie komórkowym dostarczyły dodatkowej amunicji zwolennikom projektu. W 1953 roku naukowcy Francis Crick i James Watson wyjaśnili strukturę cząsteczki DNA. W trakcie tych prac odkryli, że DNA jest przekaźnikiem określonej informacji genetycznej, która przyjmuje formę czterocyfrowego kodu. Informacja ta zawiera się w układzie czterech substancji chemicznych, które naukowcy przedstawiają literami A, C, T oraz G. Sekwencje tych substancji chemicznych dostarczają instrukcji niezbędnych do utworzenia złożonych cząsteczek białek, które z kolei pomagają tworzyć zróżnicowane struktury takie jak oczy, skrzydła czy nogi.

Jak dr Stephen C. Meyer zauważył, "Jak się okazuje, określone regiony cząsteczki DNA zwane regionami kodującymi mają tę samą właściwość „specyficzności sekwencji” lub „określonej złożoności”, którą charakteryzują napisane kody, teksty językowe i cząsteczki białek. Tak jak litery alfabetu języka pisanego mogą przekazywać określoną wiadomość w zależności od ich ułożenia, tak samo sekwencje zasad nukleotydowych (A, T, G i C) wpisane wzdłuż grzbietu cząsteczki DNA przekazują precyzyjny zestaw instrukcji dotyczących budowy białek w komórce. ”

Właściwości nośnika informacji w cząsteczce DNA wydają się oczywiste. Jednak czy ten fakt, sam z siebie, zmusza nas do wywnioskowania istnienia Inteligentnego Projektanta jako przyczyny występowania tych informacji? Meyer dalej rozwija, "Niezależnie od tego, czy patrzymy na napis hieroglificzny, fragment tekstu w książce, czy na oprogramowanie komputerowe, jeśli masz informacje i prześledzisz je aż do ich źródła, zawsze dochodzisz do inteligencji. Dlatego, kiedy znajdziesz informacje wpisane wzdłuż cząsteczki DNA w komórce, najbardziej racjonalnym wnioskiem, opartym na naszym powtarzającym się doświadczeniu, jest to, że jakaś inteligencja odegrała rolę w pochodzeniu tych informacji. ”

Informacje zawarte w dane DNA zapewniają dalsze potwierdzenie, że nasz wszechświat został stworzony i zaprojektowany przez Boga. Jak powiedział apostoł Paweł w swoim liście do kościoła w Rzymie, "Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę" (Rzymian 1.20). Ta natchniona wypowiedź wydaje się dzisiaj bardziej oczywista niż wtedy, gdy została zapisana blisko 2000 lat temu.

© Copyright Got Questions Ministries