www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Jezus żyje? Co to znaczy, że Jezus żyje?

Odpowiedź:
On chodził po ziemi ponad dwa tysiące lat temu. Słyszymy o Jego ukrzyżowaniu i Jego nauczaniu. Wielkanoc dotyczy Jego zmartwychwstania. Ale temu właśnie sprzeciwiają się niektórzy ludzie. Czy to oznacza, że Jezus jest żywy? Jak człowiek, który został publicznie zabity powstał z martwych? Historia przedstawia niezbite dowody, że Jezus Chrystus z Nazaretu żył, ale czy nadal żyje? Chrześcijanie uwielbiają, śpiewają i modlą się do Jezusa tak jakby nadal żył. Czy nie mają racji? W jakim sensie Jezus jest "żywy"?

Jako istoty ludzkie funkcjonujące w świecie materialnym, często rozumiemy życie jako bezpośrednio połączone z fizycznością- człowiek jest żywy, gdy jego ciało jest żywe. Ale życie jest głębsze niż to postrzeganie. Rzeczywistość duchowa jest tak samo rzeczywista jak rzeczywistość fizyczna. Filipian 2.5-11 wyjaśnia, że Chrystus był już żywy, jako jedność z Bogiem, przed założeniem świata (por. Ew. Jana 1.1-3). Wieczny Syn Boży zawsze był żywy. Jezus nigdy nie był martwy, nawet gdy Jego ciało leżało w grobie.

Jezus często mówił o życiu poza światem materialnym (Ew. Jana 10.10). Obiecywał życie wieczne każdemu, kto w niego wierzył (Ew. Jana 3.16-18). Wyjaśniał, że królestwo jakie przyszedł ustanowić nie jest z tego świata (Ew. Jana 18.38).

Gdy Bóg stworzył pierwszego mężczyznę, "tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą" (1 Ks. Mojżeszowa 2.7). Życie pochodzi od Boga, który jest wieczny. Bóg tchnął w człowieka dech życia i z tego powodu życie ludzkie jest odmienne, aniżeli roślin czy zwierząt. Ludzie mają ducha stworzonego do życia na wieki, tak jak Bóg będzie żył na wieki. Ciało umrze, ale mimo to powstanie z martwych. Gd Jezus umarł na krzyżu, Jego ciało rzeczywiście umarło i zostało pochowane, ale Jego duch był gdzieś indziej, żywy i zdrowy. On powierzył swojego ducha w ręce Ojca (Ew. Łukasza 23.46).

Gdy Bóg wzbudził Jezusa z martwych, Jego duch połączył się z ciałem, które teraz stało się ciałem uwielbionym (Filipian 3.21). Paweł napisał, że ponad 500 osób widziało Jezusa po Jego zmartwychwstaniu (1 Koryntian 15.6). Nowy Testament został spisany przez naocznych świadków, którzy sami widzieli, że Jezus był rzeczywiście żywy i w postaci cielesnej.

Jezus nadal żyje. On zmartwychwstał cieleśnie i cieleśnie wstąpił do nieba. Dz. Apostolskie 1 relacjonuje jak, czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, uczniowie Jezusa byli z nim, gdy nagle zaczął unosić się do góry. Patrzyli ze zdumieniem, jak wznosił się dalej i znikał z pola widzenia (Dzieje Apostolskie 1:9-11). Jezus przepowiedział, że powróci do Ojca i dokładnie to uczynił (Jan 14:1-2; Jan 20:17).

Jezus jest żywy w niebie z Bogiem, aniołami i tymi wszystkimi, którzy zaufali Jemu w kwestii zbawienia (2 Koryntian 5.8). On siedzi po prawicy Ojca (Kolosan 3.1), "wysoko ponad wszystkie niebiosa" (Efezjan 4.10). "Bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi" za swoimi naśladowcami (Hebrajczyków 7.25). I obiecał przyjść ponownie (Ew. Jana 14.1-2).

Tak jak duch Jezusa nigdy nie umarł, tak nasze duchy nigdy nie umrą (Ew. Jana 11.25-26). Będziemy żyli na wieki. To, jak odpowiemy na Bożą ofertę zbawienia determinuje nasze przeznaczenia (Ew. Jana 3.16-18). Jezus powiedział swoim naśladowcom, "Bo Ja żyję i wy żyć będziecie" (Ew. Jana 14.19). Mając tą wielką nadzieję, możemy budować nasze życie, wiedząc, że tak jak nasz Pan Jezus, możemy umrzeć, ale śmierć nie jest końcem.

© Copyright Got Questions Ministries