www.gotquestions.org/Polski
Pytanie: Jeśli ktoś chce zostać ochrzczony, ale nie może być zanurzony w wodzie z powodu choroby, niepełnosprawności, wieku...itd.- co należy zrobić?

Odpowiedź:
Być może najlepszym sposobem, aby odnieść się do tego pytania jest rozpoczęcie od zrozumienia samego chrztu- czym jest, a czym nie jest. Chrzest chrześcijański, zgodnie z Biblią jest zewnętrznym świadectwem tego co wydarzyło się w wewnętrznie w życiu wierzącego. To jest obraz utożsamienia wierzącego ze śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Rzymian 6.3-4 opisuje ten akt jako pochowanie swojego grzesznego ja z Chrystusem i zmartwychwstania naszego stworzonego na nowo człowieka, aby podążać z Nim w nowości tego życia.

Chrzest nie jest wymogiem zbawienia, ani też nie ma żadnej mocy by zbawić. Raczej jest to symbol zbawienia, który już się dokonał. Jesteśmy zbawieni, aby ukazać innym ten fakt, z tego też powodu wielu chrztom towarzyszy ustne świadectwo składane przez chrzczoną osobę. To świadectwo jest najważniejszą częścią tego rytuału, a nie sam rytuał.

I chociaż Biblia jasno wskazuje, że zanurzenie jest właściwym sposobem chrztu, nigdzie nie odnosi się do sytuacji, gdy osoba chce się ochrzcić, ale nie może być zanurzona w wodzie. Niektórzy proponują chrzest poprzez pokropienie czy polanie. I chociaż pokropienie i polanie nie symbolizują tego, co chrzest oznacza- śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa- istnieją wyraźne sytuacje, gdzie pełne zanurzenie jest niemożliwe. Osoba, która nie może zostać ochrzczona przez zanurzenie, powinna udać się przed grupę wierzących i publicznie wyznać wiarę tylko w Jezusa Chrystusa w kwestii swojego zbawienia, jej oddanie się Jemu i jej utożsamienie się z Nim. To wypełniłoby to, co oznacza chrzest.

© Copyright Got Questions Ministries