www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu Jezus się ochrzcił? Z jakiego powodu chrzest Jezusa był ważny?

Odpowiedź:
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chrzest Jezusa nie miał żadnego celu. Chrzest Jana był chrztem na znak pokuty (Ew. Mateusza 3.11), ale Jezus był bezgrzeszny i nie miał potrzeby pokutowania. Nawet Jan był zaskoczony tym, że Jezus do niego przyszedł. Jan miał świadomość własnego grzechu i miał też świadomość, że on grzeszny człowiek potrzebujący sam pokuty, nie czuł się godzien chrzcić nieskazitelnego Baranka Bożego: "Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" (Ew. Mateusza 3.14). Jezus odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe..." (Ew. Mateusza 3.15)

Istnieje kilka powodów dla których Jan powinien był ochrzcić Jezusa na początku jego służby publicznej. Jezus właśnie miał rozpoczynać swoje wielkie, wspaniałe dzieło i właściwe było to, aby został publicznie ochrzczony przez zwiastuna jego służby. Jan był "głosem wołającego na pustyni" o którym przepowiedział Izajasz, nawołując ludzi do upamiętania jako przygotowanie do przyjścia Mesjasza (Ks. Izajasza 40.3). Poprzez ochrzczenie go, Jan ogłaszał wszystkim, że Jezus jest tym na którego przyjście wszyscy czekali, Synem Bożym, tym, o którym przepowiadali, że "chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" (Ew. Mateusza 3.11).

Chrzest Jezusa przez Jana ma również dodatkowy wymiar, gdy rozważymy, że Jan pochodził z plemienia Lewitów i był w linii prostej potomkiem Aarona. Łukasz dokładnie określa, że rodzice Jana pochodzą z kapłańskiego rodu Aarona (Ew. Łukasza 1.5). Jednym z obowiązków kapłanów za czasów Starego Testamentu było składanie ofiar przed Panem. Chrzest jakiego dokonał Jan Chrzciciel mógł być postrzegany jako składanie przez kapłana Całkowitej Ofiary. Słowa Jana w dniu chrztu miały zdecydowanie wydźwięk kapłański: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata" (Ew. Jana 1.29).

Chrzest Jezusa również pokazywał, że identyfikował się z grzesznikami. Jego chrzest symbolizował chrzest grzeszników do sprawiedliwości Chrystusa, umierając wraz z nim i powstając do wolności od grzechu, aby móc żyć nowym życiem. Jego doskonała sprawiedliwość wypełnia wszystkie wymogi Prawa dla grzeszników, którzy nigdy nie mieliby nadziei uczynić tego o własnych siłach. Gdy Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem nieskazitelnego Syna Bożego, Jezus odpowiedział, że to jest właściwe, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Ew. Mateusza 3.15). Czyniąc tak nawiązał do sprawiedliwości, jaką obdarza każdego, kto przychodzi do niego, aby zamienić swój grzech na Jego sprawiedliwość (2 Koryntian 5.21).

Dodatkowo, przyjście Jezusa do Jana pokazywało jego zgodę na chrzest Jana, niosąc świadectwo, że chrzest Jana pochodzi z nieba i podoba się to Bogu. To będzie ważne w przyszłości, gdy inni będą wątpić w autorytet Jana, szczególnie po jego aresztowaniu przez Heroda (Ew. Mateusza 14.3-11).

Być może najważniejszym jest to, że okazja publicznego chrztu była dowodem dla przyszłych pokoleń doskonałego wcielenia trójjedynego Boga objawionego w chwale z nieba. Świadectwo płynące bezpośrednio od Ojca wyrażającego upodobanie w Synu i zstępującego Ducha Świętego na Jezusa (Ew. Mateusza 3.16-17) jest pięknym obrazem trynitarnej natury Boga. Wydarzenie to wspaniale przedstawia dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego podczas zbawienia tych, dla których przyszedł Jezus. Ojciec kocha tych, których wybrał jeszcze przed założeniem świata (Efezjan 1.4); On posłał swojego Syna, aby szukał i zbawiał zgubionych (Ew. Łukasza 19.10); a Duch przekonuje o grzechu (Ew. Jana 16.8) i pociąga wierzącego do Ojca poprzez Syna. Cała chwalebna prawda o łasce Boga poprzez Jezusa Chrystusa ukazuje się podczas jego chrztu.

© Copyright Got Questions Ministries