www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego chrześcijaństwo jest tak krwawą religią?

Odpowiedź:
Aby zrozumieć, dlaczego chrześcijaństwo jest "krwawą religią", musimy cofnąć się do Bożych wypowiedzi dotyczących krwi w Starym Testamencie: "życie ciała jest we krwi" (3 Ks. Mojżeszowa 17.11, 14). Tutaj Bóg mówi nam, że życie i krew są zasadniczo jednym i tym samym. Krew przenosi podtrzymujące życie składniki odżywcze do wszystkich części ciała. Stanowi ona esencję życia. W przeciwieństwie do tego, przelanie krwi reprezentuje pozbawienie życia, czyli śmierć.

Krew jest również używana w Biblii do zobrazowania życia duchowego. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w ogrodzie Eden, nie słuchając Boga i jedząc owoc z zakazanego drzewa, natychmiast doświadczyli śmierci duchowej, a po latach śmierci fizycznej. Ostrzeżenie Boże: "Nie będziesz jadł z drzewa poznania dobra i zła. Bo w dniu, w którym z niego zjesz, na pewno umrzesz" (1 Ks. Mojżeszowa 2.17; tłum. Biblia Warszawska) została spełniona. Ich krew - ich życie - było teraz skażone przez grzech. W swoim łaskawym planie Bóg zapewnił jednak "wyjście" z tego dylematu, oświadczając, że ofiary z krwi, najpierw z krwi zwierząt, a w końcu z krwi Baranka Bożego (Jezusa Chrystusa), wystarczą, by pokryć grzech upadłej ludzkości i przywrócić nas do życia duchowego. Ustanowił system ofiarniczy, zaczynając od zwierząt, które sam zabił, aby dostarczyć pierwsze odzienie, "zakrywając" w ten sposób grzech Adama i Ewy (1 Ks. Mojżeszowa 3.21). Wszystkie ofiary Starego Testamentu, które nastąpiły od tego momentu, były tymczasowe, wymagające ciągłego powtarzania. Te ciągłe ofiary były zapowiedzią jedynej prawdziwej i ostatecznej ofiary, Chrystusa, którego krew przelana na krzyżu na zawsze spłaciła karę za grzech. Jego śmierć sprawiła, że dalsze przelewanie krwi nie jest już konieczne (Hebrajczyków 10.1-10).

Jeśli chodzi o to, że chrześcijaństwo jest krwawą religią, to jest. Ale jest wyjątkową krwawą religią. W przeciwieństwie do religii bezkrwawych, chrześcijaństwo traktuje grzech poważnie, wskazując, że Bóg traktuje grzech poważnie i wymierza za niego karę śmierci. Grzech nie jest drobną sprawą. To prosty grzech pychy zamienił Lucyfera w demona. To prosty grzech zazdrości spowodował, że Kain zabił Abla itd. Natomiast Adam i Ewa jedząc zakazany owoc, uwierzyli zwodzicielowi zamiast dobremu i kochającemu Bogu, wybierając bunt przeciwko Jego miłości i zaprzeczając dobroci Jego charakteru. Chrześcijaństwo jest krwawą religią, ponieważ postrzega grzech tak, jak postrzega go święty Bóg - poważnie.

Ponadto, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, grzech wymaga kary. Bóg nie może po prostu przebaczyć w miłosierdziu, dopóki nie zostaną spełnione wymagania sprawiedliwości. Stąd potrzeba ofiary, zanim przebaczenie będzie możliwe. Przelanie krwi zwierząt, jak zauważa autor listu do Hebrajczyków, mogło jedynie "przykryć" grzech na pewien czas (Hebrajczyków 10.4), dopóki nie została złożona zaplanowana i wystarczająca ofiara w odkupieńczej śmierci Chrystusa. Tak więc chrześcijaństwo różni się od innych krwawych religii tym, że jako jedyne zapewnia wystarczającą ofiarę, która załatwia problem grzechu.

Wreszcie, chociaż chrześcijaństwo przedstawia w tych kwestiach krwawą ofiarę, jest jedyną religią, która w ostatecznym rozrachunku jest bezkrwawa. Przeciwieństwem śmierci jest życie. W śmierci Jezusa przyniósł On życie, jak to jest pokazane w wielu wersetach. Ufając Chrystusowi i Jego odkupieńczej ofierze za grzechy, człowiek zostaje wybawiony od śmierci i przechodzi do życia (Ew. Jana 5.24; 1 Jana 3.14). W Nim jest życie. Wszystkie inne drogi prowadzą do śmierci (Dz. Apostolskie 4.16; Ew. Jana 14.6).

© Copyright Got Questions Ministries