www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanin może wykonywać zawód barmana?

Odpowiedź:
Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego by "Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu" (Ew. Marka 16.15). Oczywiste jest, że bary są zwykle wypełnione ludźmi, którzy potrzebują usłyszeć ewangelię. Co więcej, wiele osób otworzy się przed barmanem bardziej niż przed inną przypadkową osobą, zwłaszcza gdy są nietrzeźwi. Tak więc, tak, chrześcijanin może mieć pewne możliwości służby podczas pracy jako barman. Jednak praca i budowanie relacji w grzesznym środowisku, w otoczeniu bezbożnej muzyki, nadużywania alkoholu i pokus seksualnych przez kilka godzin dziennie jest zdecydowanie nierozsądne. "Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?" (2 Koryntian 6.14).

Realistycznie rzecz biorąc, czy po długiej zmianie polegającej na serwowaniu drinków w barze, duch chrześcijanina będzie umocniony? Czy wyszedłby z coraz większym głodem Słowa Bożego? Czy jego umysł byłby wypełniony świętymi obrazami? Czy jego myśli byłyby zgodne z Listem do Filipian 4.8? Pismo Święte wyraźnie uczy nas: "Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego" (Rzymian 12.9). Być może chrześcijanin czuje, że chętnie wchodziłby w interakcje z niewierzącymi, aby dzielić się przesłaniem Jezusa Chrystusa. Ale czy jest to biblijny model ewangelizacji, polegający na dzieleniu ich stylu życia? Tak, Jezus jadł i pił z grzesznikami (Ew. Mateusza 11.19), jednak Jego głównym celem było i nadal jest zbawienie grzeszników. Nigdy nie pobłażał ich stylowi życia; raczej nakazał im wyjść z niego i żyć pobożnie (2 Koryntian 5.17).

Wielu odwołuje się do 1 Koryntian 5.10, gdy debatują nad tym, czy powinniśmy pracować w środowisku, w którym panuje grzech. Paweł nie zachęca nas jednak do nawiązywania pełnoetatowych relacji biznesowych z "wszetecznikami tego świata albo chciwcami czy grabieżcami, czy bałwochwalcami". Mówi po prostu, że nie możemy całkowicie uciec od ich towarzystwa: "bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata". Nie możemy jednak spędzać większość czasu z tymi, którzy oddają się złemu stylowi życia - co z pewnością ma miejsce, gdy pracujemy w barze - w nadziei, że będziemy mieli chwilę lub dwie na podzielenie się ewangelią. Realistycznie rzecz biorąc, niewielu właścicieli barów tolerowałoby barmana, który spędzałby większość swojego czasu na ewangelizowaniu klientów. Wie, że byłoby to szkodliwe dla jego wyników finansowych. Faktem jest, że ludzie, którzy chodzą do barów, zazwyczaj nie są nastawieni na słuchanie ewangelii.

Jako chrześcijanie mamy przestrzegać przykazania Bożego: "Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie" (1 Tesaloniczan 5.22). Tak więc "Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego" (2 Tymoteusza 2.19).

© Copyright Got Questions Ministries