www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanin może rozważać karierę w aktorstwie/rozrywce?

Odpowiedź:
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ branża rozrywkowa obejmuje wiele aspektów. Istnieje ogromna różnica między teatrem, który prezentuje tylko klasykę, taką jak sztuki Szekspira, a programami telewizyjnymi, które gloryfikują seks i przemoc. Oba są uważane za część branży rozrywkowej i oba angażują aktorów i aktorki, ale wpływ na wykonawców i widzów jest zupełnie inny. Chrześcijanie rozważający karierę aktorską lub wykonawczą muszą rozważyć wpływ, jaki ich role będą miały na nich samych pod względem duchowym, styl życia, w który będą wchodzić, oraz wpływ, jaki ich występy będą miały na innych.

Dla chrześcijańskiego aktora/aktorki/wykonawcy udział w filmie, który gloryfikuje grzech lub dzieło diabła, nie jest oczywiście opcją. Ponieważ aktorzy mają trudności ze znalezieniem ról, często przyjmują każdą rolę, jaka się nadarzy, zwłaszcza gdy dopiero zaczynają. Dla niewierzących aktorów/aktorek decyzja o przyjęciu roli wiąże się jedynie z wpływem, jaki będzie ona miała na ich karierę i przyszłe role, a także z pieniędzmi. Ale dla chrześcijanina istnieje również problem, czy dana rola gloryfikuje Boga, czy przynajmniej nie gloryfikuje buntu przeciwko Niemu poprzez przemoc, seks lub inne zło. Duże pieniądze są prawdopodobnie związane z bezbożnymi rolami, ponieważ żyjemy w świecie, w którym diabeł ma ogromny wpływ na te sprawy, ale chrześcijański aktor nie powinien przyjmować ról, które promują idee szatana. Nadrzędną zasadę w tym względzie można znaleźć w 1 Koryntian 10.31: "A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą".

Ponadto kwestia stylu życia wykonawców musi być brana w ogóle pod uwagę przez chrześcijan. W przemyśle rozrywkowym jest ogromna ilość narkotyków, alkoholu i niemoralnych zachowań. Młodzi ludzie pragnący rozpocząć karierę w tej branży są często wykorzystywani przez rządzących. Chociaż chrześcijanin może przebywać w tym świecie i nie ulegać jego wpływom, 1 List do Koryntian 15.33 ostrzega nas: "Nie łudźcie się: Złe towarzystwo psuje dobre obyczaje" (tłum. Przekład literacki). Głupotą byłoby ignorowanie tego ostrzeżenia.

Wreszcie, należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki artyści wywierają na innych. Kiedy niewierzący widzą rzekomych chrześcijan w filmach, programach telewizyjnych lub występach na żywo, które promują bezbożność, wyczuwają hipokryzję i mają powód, by "bluźnić imieniu Boga" (Rzymian 2.24). Ma to również szkodliwy wpływ na wiarę innych wierzących, zwłaszcza ludzi młodych i niedojrzałych w wierze. Za każdym razem, gdy młody wierzący może usprawiedliwić bezbożność, mówiąc: "Cóż, taki a taki tak postępuje i jest chrześcijaninem", cierpi na tym sprawa Chrystusa, a młoda osoba zostaje odciągnięta od prawdy i popada w grzech. Jezus surowo mówił o tych, którzy "przyczynią się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie" (Ew. Mateusza 18.6).

Ostatecznie decyzja o rozpoczęciu kariery aktorskiej lub w branży rozrywkowej musi być podjęta z modlitwą, szukając Bożej mądrości (Jakuba 1.5) i radą dojrzałych chrześcijan, pamiętając o zaleceniu "Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego" (2 Tymoteusza 2.19).

© Copyright Got Questions Ministries