www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę doświadczać radości w życiu chrześcijańskim?

Odpowiedź:
Okresy smutku i przybicia (rozgoryczenia) mogą pojawić się w życiu nawet najbardziej oddanego chrześcijanina. W Biblii znajdujemy wiele takich przykładów. Job żałował, że w ogóle się urodził (Księga Joba 3.11). Dawid modlił się, aby Bóg zabrał go do miejsca, gdzie już nie będzie musiał zmagać się z troskami rzeczywistości (Psalm 55.6-8). Eliasz, po tym jak pokonał 450 proroków Baala ogniem z nieba (1 Księga Królewska 18.16-46), oddalił się na pustynię i błagał Boga o śmierć (1 Księga Królewska 19.3-5).

Zatem jak możemy przezwyciężyć te okresy w których nie odczuwamy radości? Możemy przeczytać jak te biblijne postacie przezwyciężyły czas rozgoryczenia. Job powiedział, że jeśli się modlimy i pamiętamy o naszych błogosławieństwach, Bóg nas odnowi i ponownie wleje w nasze serca radość i sprawiedliwość (Księga Joba 33.26). Dawid napisał, że studiowanie Bożego Słowa może przynieść radość (Psalm 19.8). Dawid zdał sobie sprawę, że potrzebuje wielbić Boga nawet w chwilach swojej rozpaczy (Psalm 42.5). W przypadku Eliasza, Bóg pozwolił mu trochę odpocząć, a potem wysłał Elizeusza aby mu pomógł (1 Księga Królewska 19.19-21). Potrzebujemy także przyjaciół z którymi będziemy mogli dzielić się smutkami i troskami (Księga Przypowieści Salomona 4.9-12). Dzielenie się przeżyciami z innymi chrześcijanami może być bardzo pomocne. Możemy być zaskoczeni tym, że ktoś inny też zmaga się z podobnymi troskami, jakie my przechodzimy.

Najważniejsze jest to, aby mieć świadomość że skupienie się na sobie, swoich problemach, trudnościach i przeżyciach z przeszłości z pewnością nie przynosi radości. Radość nie pochodzi z materializmu, ani psychoterapii, a już z pewnością nie z obsesyjnego zainteresowania sobą samym. Radość możemy znaleźć w Chrystusie. My, którzy należymy do Pana „chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy” (Filipian 3.3). Poznając Chrystusa poznajemy stan naszych serc- naszego duchowego wnętrza, dlatego całą chwałę pragniemy oddać jemu - jego mądrości, sile, wspaniałości i dobroci, a nie przypisać ją sobie. Jeśli w nim trwamy, zanurzeni w jego Słowie, szukając go osobiście, wówczas będziemy „przepełnieni radością” (Ew. Jana 15.1-11).

Podsumowując. Pamiętajmy, że jedynie poprzez Ducha Świętego możemy doświadczyć prawdziwej radości (Psalm 51.11-12; Galacjan 5.22; 1 Tesaloniczan 1.6). Nie potrafimy uczynić niczego bez Boga (2 Koryntian 12.10, 13.4). Właściwie to im bardziej zabiegamy o to, aby być radosnym, tym bardziej stajemy się nieszczęśliwy. Odpocznij w ramionach Pana (Ew. Mateusza 11.28-30) i poszukuj jego oblicza poprzez modlitwę i Pismo Święte. „Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego” (Rzymian 15.13).

© Copyright Got Questions Ministries