www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanki powinny się malować i nosić biżuterię?

Odpowiedź:
1 Księga Samuela 16.7b stwierdza, „Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” 1 Tymoteusza 2.9-10 mówi nam, „Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty.” Paweł nie zabraniał noszenia kobietom biżuterii, posiadania ładnych fryzur czy makijażu- zalecał raczej, aby bardziej zabiegały o piękno wewnętrzne, aniżeli atrybuty zewnętrzne.

Piotr przypomina nam o tym duchowym aspekcie: „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem” (1 Piotra 3. 3-4). Nie ma nic złego w robieniu makijażu, układaniu włosów czy noszeniu biżuterii, pod warunkiem że jest to skromne. Kobieta nie powinna być tak bardzo skoncentrowana na tym co zewnętrzne, by zapomnieć o życiu duchowym. Biblia skupia się na sercu. Jeśli kobieta troszczy się o swój wygląd zbyt przesadnie, poświęcając temu dużo czasu i pieniędzy, to jej priorytety są złe. Droga biżuteria czy ubiór, są jedynie rezultatem problemu, a nie jego istotą.

© Copyright Got Questions Ministries