www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu Bóg znieczulił serce faraona?

Odpowiedź:
2 Księga Mojżeszowa 7.3-4 mówi, „Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Ale faraon nie usłucha was. Wtedy Ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki.” Wydaje się to niesprawiedliwe, że Bóg znieczulił serce faraona, a potem ukarał go i Egipt za to co uczynił, gdy jego serce było znieczulone. Z jakiego powodu Bóg znieczulił serce faraona, czy po to by mógł jeszcze dotkliwiej osadzić Egipt kolejnymi plagami?

Po pierwsze, faraon nie był niewinny. Był on pełnym okrucieństwa dyktatorem, który strasznie znęcał się i okazywał wiele przemocy względem Izraelitów, których w tamtym czasie było blisko 1.5 miliona. Egipscy faraonowie trzymali Izraelitów w niewoli 400 lat. Poprzedni faraon- a może nawet i ten- rozkazał, aby zabijać izraelskie noworodki płci męskiej (2 Księga Mojżeszowa 1.16). Faraon, którego Bóg znieczulił serce był złym człowiekiem, a naród nad którym rządził zgadzał się, a przynajmniej nie sprzeciwiał się, jego złemu postępowaniu.

Po drugie, zanim wybuchło kilka pierwszych plag, faraon sam zatwardził swoje serce i nie pozwolił wypuścić Izraelitów. „Lecz serce faraona pozostało nieczułe…” (2 Księga Mojżeszowa 7.13, 22; 8.19). “Lecz faraon I tym razem zaciął się w sercu swoim i nie wypuścił ludu” (2 Księga Mojżeszowa 8.32). Faraon mógł oszczędzić Egiptowi wszystkich plag, gdyby tylko nie zatwardził swojego serca. Bóg wielokrotnie ostrzegał faraona przed sądem, który miał przyjść. Faraon wybrał jednak sąd na sobą i całym narodem, zatwardzał swoje serce względem Bożych rozkazów.

Przez to, że faraon zatwardził swoje serce, Bóg znieczulił je jeszcze bardziej, dopuszczając do kolejnych plag (2 Księga Mojżeszowa 9.12; 10.20, 27). Faraon i cały Egipt sprowadzili na siebie sąd Boży za 400-letni okres niewolnictwa i masowego mordowania ludzi. Skoro zapłatą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23), a faraon i cały Egipt okropnie zgrzeszyli przeciwko Bogu, to byłoby to sprawiedliwe gdyby Bóg wytracił cały Egipt. Dlatego ani Boże znieczulenie serca faraona nie było niesprawiedliwe, ani też zesłanie przez niego kolejnych plag. Plagi, mimo iż były straszne, pokazywały tak naprawdę Bożą łaskę w tym że nie zniszczył On od razu całego Egiptu, co byłoby sprawiedliwe.

Rzymian 9.17-18 stwierdza, „Mówi bowiem Pismo do faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce przywodzi do zatwardziałości.” Z ludzkiej perspektywy, wydaje się to złe, że Bóg znieczula człowieka, a potem karze człowieka za to że jego serce było zatwardziałe. Powołując się na Biblię, wiemy że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzymian 3.23), a zapłatą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23). Dlatego, gdy Bóg zatwardza serce człowieka i gdy go karze Bóg nie jest niesprawiedliwy; właściwie jest to okazanie łaski w porównaniu z tym na co człowiek zasługiwał.

© Copyright Got Questions Ministries