www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg wybrał Izrael, aby był Jego wybranym ludem?

Odpowiedź:
Mówiąc o narodzie izraelskim, Księga Powtórzonego Prawa 7:7-9 mówi nam: „Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw.”

Bóg wybrał naród izraelski, aby byli ludem, przez który narodzi się Jezus Chrystus – Zbawiciel, który uwolni nas od grzechów i śmierci (Ew. Jana 3:16). Bóg najpierw dał obietnicę Mesjasza, po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli (Ks. Rodzaju rozdział 3). Później potwierdził, że Mesjasz będzie wywodził się z linii Abrahama, Izaaka i Jakuba (Ks. Rodzaju 12:1-3). Jezus Chrystus jest ostatecznym powodem dlaczego Bóg wybrał Izrael, aby był jego ludem wybranym. Bóg nie musiał mieć swojego „ludu wybranego”, ale zadecydował zrobić to w ten sposób. Jezus musiał pochodzić z jakiegoś narodu i Bóg zadecydował, że będzie to Izrael.

Jednakże, Bóg wybrał ten naród nie tylko ze względu na to, że miał się wywodzić z niego Mesjasz. Bożym zamiarem dla Izraela było to, aby poszli i nauczali innych o Nim. Izrael miał być narodem kapłanów, proroków i misjonarzy. Bożym zamiarem dla Izraela było to, aby byli ludźmi odmiennymi, narodem ludzi, którzy wskazywaliby innym na Boga i Jego obietnicę zapewnienia Odkupiciela, Mesjasza i Zbawiciela. W większości Izrael zawiódł w tych zadaniach. Jednakże, Boży największy plan dla Izraela, związany z Mesjaszem i Zbawicielem, doskonale się wypełnił – w Osobie Jezusa Chrystusa.

© Copyright Got Questions Ministries