www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanin powinien zakładać biznes z człowiekiem niewierzącym?

Odpowiedź:
Pytanie odnośnie zawierania relacji biznesowych ludzi wierzących z niewierzącymi jest dość powszechne. Najczęściej przytacza się fragment Pisma Świętego, który mówi, „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?” (2 Koryntian 6.14). Wiele razy werset ten stosowany jest w kontekście zakazu dla wierzących by nie zawierali związku małżeńskiego z osobą niewierzącą. Kwestia małżeństwa ma jak najbardziej zastosowanie w tym fragmencie, lecz nie ogranicza się tylko do tematu małżeństwa. Każdy rodzaj „nierównego jarzma” jest zakazany- dotyczy to małżeństw, zażyłych przyjaźni i wszelkich innych sytuacji, chociażby relacji biznesowych.

Zakaz wskazuje na dużą różnicę pomiędzy osobą wierzącą a osobą niewierzącą. Ogólnie mówiąc, motywacje, cele i metody jakie stosują chrześcijanie nie współgrają z tymi, jakie wykorzystują ludzie niewierzący. Wiara zmienia charakter człowieka. Najwyższą ambicją chrześcijanina jest życie dla chwały Pana Jezusa- by uwielbić go we wszystkim; człowiek niewierzący w najlepszym razie jest na to obojętny. Jeśli metody i cele chrześcijańskiego biznesu są tożsame z metodami i celami ludzi niewierzących, to chrześcijanin powinien raczej zmienić swoje postępowanie i na nowo rozważyć swoje priorytety.

Fragment z 2 Koryntian 6.14 stawia dalej pytanie, „Jakaż jest społeczność między światłością a ciemnością?” Ludzie są „w społeczności”, gdy wspólnie coś dzielą. Partnerzy biznesowi są ze sobą w takiej relacji, bo muszą dzielić się rzeczami, które należą do jednej lub drugiej strony. To dokładnie oznacza „społeczność.” Mając to na uwadze, powinniśmy unikać sytuacji w której człowiek wierzący złączy się z człowiekiem niewierzącym relacją biznesową. Jeśli chrześcijanin rzeczywiści chce w swoich interesach biznesowych wywyższać Pana, to powinien unikać wiązania się z ludźmi niewierzącymi. „Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili?” (Księga Amosa 3.3).

© Copyright Got Questions Ministries