www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o zmysłowości?

Odpowiedź:
W Biblii zmysłowość jest zwykle wymieniana wraz z innym złem, które obejmuje rozwiązłość seksualną i perwersję. Zmysłowość można zdefiniować jako "oddawanie się zaspokajaniu cielesnych zachcianek; swobodne oddawanie się cielesnym przyjemnościom". Greckie słowo najczęściej tłumaczone jako "zmysłowość" oznacza "skandaliczne zachowanie, szokujące dla przyzwoitości publicznej; bezmyślna przemoc". Zmysłowość to całkowite oddanie się zaspokajaniu zmysłów, z wyłączeniem duszy i ducha.

Zmysłowość jest nadużyciem darów otrzymanych od Boga. Osoby uwikłane w zmysłowość nadużywają daru wzroku, karmiąc oczy zakazanymi obrazami, takimi jak pornografia. Mogą nasycać uszy bezbożnymi rozmowami, żartami lub muzyką (Efezjan 5.4). Ci, którzy oddają się zmysłowości, będą oddawać się "lekkomyślnym rozpustom" (1 Piotra 4.3), nadużywaniu narkotyków i alkoholu (Ks. Przyp. Salomona 20.1), niemoralności seksualnej (Ks. Ozeasza 4.10-11) i głupocie (Ew. Marka 7.21-22). Zmysłowość podąża za grzesznymi pragnieniami ciała bez granic i ograniczeń. Efezjan 4.19 mówi o bezbożnych, że "mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością" (tłum. Biblia Warszawska).

Zmysłowość jest często wymieniana jako jedna z cech tych, którzy "królestwa Bożego nie odziedziczą" (Galacjan 5.19-21). Kiedy Biblia mówi o zmysłowości, oznacza to utratę kontroli nad swoimi namiętnościami i złymi pragnieniami. Zdeprawowana seksualność jest zwykle również jej częścią. List do Rzymian 1.21-32 zawiera szczegółową dygresję na temat tych, którzy są zniewoleni zmysłowością, co prowadzi do perwersji seksualnych i ostatecznie do zdeprawowanego umysłu. Zmysłowość jest w bezpośredniej opozycji do Bożego pragnienia, abyśmy żyli "według Ducha" (Galacjan 5.19, 25). List do Galacjan 5.16 mówi: "Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej". Jeśli postępujemy według Ducha, nie będziemy oddawać się zmysłowości.

Zmysłowość nie ma miejsca w życiu dziecka Bożego (1 Piotra 4.3). Rzymian 8.4 mówi, że chrześcijanie "nie postępują według ciała, lecz według Ducha". 1 Jana 2.15-16 ostrzega nas przed miłowaniem "rzeczy tego świata", które obejmują "pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę żywota". Te rzeczy podsumowują serce zmysłowości. Jezus powiedział: "Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie" (Ew. Łukasza 9.23). Ten "krzyż" symbolizuje śmierć dla naszej starej grzesznej natury. Nikt z ludzi niosących krzyż nie oczekiwał, że powróci żywy. Jezus mówił, że aby pójść za Nim, musimy pozwolić Mu zabić tę starą grzeszną naturę, która obejmuje zmysłowość. Nie możemy podobać się zarówno Jezusowi, jak i naszemu ciału (Rzymian 8.8). Jezus idzie w przeciwnym kierunku niż nasze ciało. Zanim więc będziemy mogli naprawdę naśladować Chrystusa, musimy być gotowi umrzeć dla naszej starej natury, która obejmuje zmysłowość (1 Piotra 2.24; Rzymian 6.2, 11).