www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat zamartwiania się?

Odpowiedź:
Biblia jasno naucza, że chrześcijanie nie powinni się martwić. W Filipian 4.6 znajdujemy słowa, „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” Z Pisma Świętego uczymy się, że wszystkie nasze potrzeby i troski powinniśmy powierzać Bogu w modlitwie, a nie zamartwiać się o wszystko. Jezus zapewnia nas, że nasz Ojciec w niebie zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby (Ew. Mateusza 6.25-34). Z tego powodu, nie powinniśmy martwić się o nic.

Skoro w życiu człowieka wierzącego nie powinno być strapienia, to jak zatem należy przezwyciężać troski? W 1 Piotra 5.7 otrzymuje wskazówkę „wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.” Bóg nie chce, abyśmy sami nosili ciężary naszych problemów i trudności. W tym wersecie, Bóg mówi nam abyśmy na niego złożyli wszelkie zmartwienie i troskę. Z jakiego powodu Bóg chce ulżyć nam w naszych problemach? Biblia mówi, że czyni tak gdyż troszczy się o nas. Bóg troszczy się o wszystko co ma związek z nami. Żadne zmartwienie nie jest zbyt duże lub zbyt małe, aby On nie był tym zainteresowany. Gdy powierzamy Bogu nasze problemy, On składa nam obietnicę, że obdarzy nas swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie (Filipian 4.7).

Oczywiście w życiu tych, którzy nie znają Jezusa jako swojego Zbawiciela, wszelkie zmartwienie i troska będą częścią codziennego życia. Lecz ci, którzy zawierzyli swoje życie i oddali je, aby Jezus je prowadził, On daje obietnicę, „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie” (Ew. Mateusza 11.28-30).

© Copyright Got Questions Ministries